Heddapris til Daniel Mariblanca og 71 Bodies

Den aller første Hedda-prisen til beste danseforestilling gikk til In First Person - The Dance av Daniel Mariblanca/71 BODIES. Vi gratulerer!

Play
- Foto: https://www.heddaprisen.no/vinnere/2022

In First Person - The Dance ble vist på Dansens Hus i august 2021, og hadde urpremiere på festivalen Oktoberdans i Bergen 2020.

Juryens begrunnelse for tildelingen:
- Heddajuryens første pris for Beste danseforestilling går til et prosjekt som har sprengt grenser for hva dansens bærende dramaturgiske elementer kan være. Med fokus på andre former for intimitet i en tid da sosial avstand dominerte både samfunnet og scenekunstfeltet, har denne forestillingen skapt et imponerende sosialt rom som oppleves omsluttende og ivaretakende for det sårbare ved å være i endring.

Heddaprisene ble delt ut i går av Norsk teater-og orkesterforening for 24. gang, og det er altså første gang det deles ut en pris til beste danseforestilling. Heddaprisen har som formål å hedre fremragende prestasjoner i norsk scenekunst, og ble delt ut på en festforestilling i regi av Belinda Braza på Det Norske Teatret. Du finner en liste over alle vinnerne med begrunnelse her.

Vi gratulerer alle vinnerne, men i særdeleshet Daniel og 71 BODIES med velfortjent heder og ære!