Dypt personlig og universelt om kroppen

Siri Jøntvedt har vært aktiv som danser siden 1990. Det er hun fremdeles, men det har satt sine spor.

Fifty Ways Darko Dragicevic

Forestillingen fifty ways to leave a shape som vises på Dansens Hus 3. til 5. mars, er en personlig soloforestilling hun selv har beskrevet som en bearbeiding av det å måtte si farvel til en kroppsdel, nærmere bestemt to utslitte hofteledd. For enhver er dette selvfølgelig en stor og gjennomgripende opplevelse som gjør at man kanskje kommer ut på den andre siden med en litt annen inngang til livet. Som danser endrer dette også perspektiver og påvirker det kunstneriske uttrykket. Gjennom ulike uttrykk av sang, film, tekst og dans får publikum bli med på denne poetiske og personlige reisen. Hvordan kan forandringer i kroppen tas med videre inn i livet? Hvordan kan vi overgi oss til endringene, spør Siri Jøntvedt. Forestillingen viser spor av det hun har vært gjennom og det som kommer, og en dyp kjærlighet til bevegelse.

En personlig soloforestilling hun selv har beskrevet som en bearbeiding av det å måtte si farvel til en kroppsdel

Siri Jøntvedt har i sitt relativt lange og omfattende kunstneriske virke alltid vært interessert i det personlige, det eksperimentelle og det menneskelige. Hun har lagt vekt på en grunnleggende ærlighet både i kunsten og i holdningen til livet. Slik sett er denne forestillingen en videreføring av tidligere arbeider, som hun ofte har gjort i samarbeid med sin kunstneriske partner siden 1992, Snelle Hall, under kompaninavnet Siri & Snelle. Med utgangspunkt i egne liv og tilkortkommenheter har de vært opptatt av å jobbe ikke-hierarkisk. De har satt improvisasjon, det intuitive, det emosjonelle og det sanselige i forgrunnen – oppsummert som en insistering på en flytende motstrømsaktivitet. De har jobbet i spennet fra happenings til større sceneproduksjoner, egenproduserte og bestillingsverk – blant annet for Without Walls Festival (WoW) i San Diego og for Carte Blanche – og har vist forestillinger ved Dansens Hus siden 2004. Siri Jøntvedt har danset i alt fra store scener til små klubber og har samarbeidet med kunstnere fra mange ulike genre både i Norge og internasjonalt. Hun er også opptatt av tekst og stemme, og som kunstner preges hun av en karakteristisk og gjenkjennelig blanding av humor og alvor. Parallelt med sitt kunstneriske arbeid har hun også drevet en utsrakt undervisningsvirksomhet, blant annet ved Carte Blanche, Kunsthøgskolen i Oslo og PRODA – profesjonell dansetrening.

fifty ways to leave a shape, 03. - 05. March 2023