Smelter sammen

Hvordan endres seksualiteten vår i en samtid der vi overeksponeres for seksualiserte bilder av kroppen?

Fra forestillingen 7 Pleasures, vist våren 2016 - Foto: Marc Coudrais

Den danske koreografen og danseren Mette Ingvartsen har tidligere gjestet Dansens Hus med forestillinger som The Artificial Nature Project og 7 Pleasures. Sistnevnte er en del av en serie arbeid The Red Pieces, der Ingvartsen ser på forholdet mellom seksualiteten og det offentlige rom. 

Hvordan påvirker nakne og seksualiserte kropper sosiale strukturer? Hvordan endres seksualiteten i det den krysser grensene mellom den private og offentlige sfære?

Serien startet med 69 Position, et soloarbeid som guidet publikum gjennom seksuell performance, fra 60-tallets nakne protestaksjoner, via Ingvartsens egne arbeid og mot en refleksjon rundt samtidens seksuelle praksiser. Forestillingen 7 Pleasures var derimot et gruppestykke der 12 nakne mennesker undersøkte hvordan overføre andre former for nytelse enn de vi lærer gjennom dagliglivet. Der nytelsespotensiale kan forstyrre klisjebildene vi har av nakenhet og seksualitet.

I vårens forestilling to come (extended) viderefører Ingvartsen disse spørsmålene ved å vende tilbake til en forestilling hun først laget i 2005. Her undersøkes den manglende evnen til å skille mellom private og offentlige rom når det kommer til seksuell representasjon. 

I en forestilling som ødelegger erotiske regler og konvensjoner, stiller de 15 utøverne spørsmålstegn ved individuell seksuell frihet gjennom orgielignede relasjoner. Kroppene smelter sammen til kollektive gruppeformasjoner hvor den ene kroppen er vanskelig å skille fra den andre. De arbeider med hvordan kroppene fysisk kan kobles sammen.

Ulike former for begjær omdefineres ved å eksperimentere med seksuelle, orgastiske og sosiale uttrykk. Gjennom forlengede sekvenser av nytelse utfordrer forestillingen teatrets konvensjoner knyttet til klimaks og orgastiske strukturer. Gleden over abstrakte farger og former blandes med en rytmisk puls fra sensuelle figurer, mens sosiale strukturer brytes ned. Mette Ingvartsen viser også soloforestillingen 21 Pornographies på Black Box Teater i februar, denne tilhører også serien The Red Pieces og undersøker pornografi gjennom å se nærmere på forholdene mellom seksuell frihet og makt. 

A highly amusing choreography about… sex

1 To Come Extended C Jens Sethzman

Mette Ingvartsen - To come (extended)

Forestillingen går til kjernen av sex,  nakenhet, seksualiserte kropper og deres påvirkning på sosiale strukturer. 

21 Pornographies Jens Sethzman 2

Kåt og kvalm

«Vi trenger en ærlig undersøkelse av hva vår tids pornografiske kontekst gjør med oss.» Les Hannah Helsets essay Kåt og kvalm.

to come (extended), 26.–28. januar

icon-facebookicon-instagramsoek_3icon-searchicon-twitterDansens Hus