Programmering på Dansens Hus

Dansens Hus mottar gjerne programmeringshenvendelser fra norske koreografer og koreografer som er bosatt og virksomme i Norge. Vi er nå i en overgangsfase der Samme Reymaekers tiltrer som kunstnerisk leder høsten 2018. Samtidig arbeider nåværende kunsterisk leder, Un-Magritt Nordseth, med programmering ut 2018. Både våren og høsten 2018 er langt på vei lagt, og det vil ikke komme flere søknadsfrister knyttet til denne perioden. Vi kommer tilbake med mer informasjon om søknadsfrister knyttet til den nye kunsteriske lederens programmering så snart disse foreligger.

icon-facebookicon-instagramsoek_3icon-searchicon-twitterDansens Hus