Hva leter du etter?

Å medskape - en workshop om å tolke koreografen

Annabelle Bonnéry, koreograf og kunstnerisk leder på Carte Blanche – Norges nasjonale kompani for samtidsdans skal holde en workshop om spørsmålene rundt tolkerens rolle i kreative prosesser.

Gjennom fysiske øvelser og situasjoner, utforsker hun strategier for samarbeid mellom koreografen og medskaper. Hvordan kan medskaper utvikle sin inngangsport og bygge eierskap til det som er skapt i en balanse mellom kraften i koreografens forslag og medskaperens evne til å lytte? Workshopen vil også fokusere på verktøy som gjør danseren bevisst på egne mønstre, måter å skape og fremføre på.

Påmelding til billettsalg@dansenshus.com

Frist for påmelding: torsdag 12.09 kl.15.00

Workshopen holdes fredag 13.09 kl.12.15 - 14.00 på KHiO. Møt opp kl.12.00 i Hovedinngangen på KHiO. Der blir dere hentet samlet og ført til salen.


Kom ferdig oppvarmet, garderober er ikke tilgjengelig.


From the interpreter to the author

Annabelle Bonnéry choreographer and artistic director of Carte Blanche – The Norwegian National Company of Contemporary Dance, will hold a workshop about questions regarding the role of interpreter in the creation process.

Through physical exercises and situations, she explores strategies in the collaboration between the choreographer and the interpreter. In this balance between the force of a proposal and listening, how can the interpreter develop their path and build ownership of what it is created? The workshop will also focus on tools to be aware of our own patterns, ways of creating and performing.


icon-facebookicon-instagramsoek_3icon-searchicon-twitterDansens Hus