Hva leter du etter?

STOR kunst for små barn: Seminar

Vi inviterer alle interesserte til seminar om erfaringer knyttet til å skape forestillinger for barn fra 0 til 3 år.

We are Symphony Foto Tale Hendnes 2 5
Foto: Tale Hendnes/Dansens Hus

Gjennom prosjektet STOR kunst for små barn ble tre nye forestillinger for 0-3 år vist på Dansens Hus i 2017 og 2018. Forestillingene var Sans og samling av Becker/Fiksdal/Langgård, We are Symphony av Oslo Koreografiske og Lulla av dybwikdans.

Nå blir de samlet til en liten festival – til glede for alle interesserte voksne, og ikke minst de minste.

I forbindelse med festivalen arrangeres det et seminar. Professor Leif Hernes og førstelektor Ellen Os leder seminaret hvor kunstnerne vil formidle erfaringer rundt å skape verk for 0-3 år, og tanker om denne målgruppa sin framtid som publikummere.

De tre forestillingene som er produsert i prosjektet har alle kvaliteter som gir barn gode kunstopplevelser, også sammen med sine omsorgspersoner. Førsteamanuensis i drama og teater ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning, Lise Hovik, er invitert for å kommentere de tre forestillingene. Hun har arbeidet med de yngste barna som målgruppe i mange år og kombinerer å produsere kunst med forskning. Hun vil drøfte hvilken betydning kunst for denne målgruppen har både for kunsten og de kunstnerne som tar utfordringen med å skape kunst for de yngste barna (0-3 år). Hun vil både ha et nasjonalt og et internasjonalt perspektiv. Lise Hovik jobber nå med prosjektet Verken Fugl eller Fisk– om betydningen av affekt i kunst for barnehagebarn: http://teaterfot.no/verken-fugl-eller-fisk/

Meld deg på til billettsalg@dansenshus.com
Seminaret er gratis og holdes på engelsk. Tirsdag 4. desember kl. 09.30 - 12.00.

Vil du få med deg forestillingene under Babyfestivalen? Se program her.

Dybwigdans Lulla Foto Morten Berentsen1
Foto: Morten Berentsen

Through the Dansens Hus project STOR kunst for små barn (GREAT Art for Young Children), which has been made possible thanks to generous funding from the Savings Bank Foundation DNB, three new performances were presented at Dansens Hus in 2017 and 2018. The performances were Sans and samling by Becker/Fiksdal/Langgård, We are Symphony by Oslo Koreografiske and Lulla by dybwikdans.

Now all three of them are gathered in a small festival. In connection with the festival there will be a seminar: Professor Leif Hernes and associate professor Ellen Os (both OsloMet) leads the discussion where artists will share experiences about creating performances for children 0-3 years and sharing thoughts about the group of children and their future as audiences.

All three performances produced under the project GREAT Art for Young Children has qualities that gives children (together with their caretakers) good art experiences.

We have invited Associate professor Lise Hovik to comment on the three works. Hovik has worked with children as audience for performing arts for many years and combines her academic work with creating performances for children. Hovik will discuss the meaning of art for this group, what it means for the art itself and the artists who take on the challenge of creating art for the youngest children (0-3 years). Lise Hovik brings with her both a national and international perspective. Lise Hovik is associate professor of Drama at Queen Maud University College of Early Childhood Education, in Trondheim. Hovik is currently working on the project Neither Fish nor Fowl, investigating the significance of affect in art for children in kindergarden. http://teaterfot.no/english/neither-fish-nor-fowl/

Registration required at: billettsalg@dansenshus.com
Tuesdsay 4th December at 09.30 - 12.00.

Do you want to see the performances at Babyfestival? See full programme here.

Fiksdal Becker Landgaard Sans Og Samling 2017 Tale Hendnes 48
Foto: Tale Hendnes/Dansens Hus

Sans og samling, 25. november–3. desember 2017

Lulla, 8.–15. oktober 2017

We are Symphony, 11.–18. april 2018

icon-facebookicon-instagramsoek_3icon-searchicon-twitterDansens Hus