Perspektiv

Perspektiv er en ny samtaleserie der kveldens forestilling settes i sammenheng med ulike historiske og dansefaglige perspektiv.

Meg Stuart Until Our Hearts Stop Iris Janke 04
Foto: Iris Janke

I løpet av våren vil vi med utgangspunkt i tre ulike internasjonale gjestespill løfte frem ett verk, ett kompani og en koreograf. Perspektiv er en samtale der kveldens forestilling fungerer som et springbrett for både fordypning og der bredere tematikker og interesser blir adressert. Serien er utviklet av fagansvarlig ved Dansens Hus Solveig Styve Holte i samarbeid med Danseinformasjonens historiker Sigrid Øverås Svendal,og vil skje søndagar kl 17.00. Denne våren vil vi arrangere Perspektiv i anledning forestillingene til Rosas, Cullberg og Meg Stuart.

I forbindelse med Meg Stuarts forestilling Until Our Hearts Stop inviterer vi til en times samtale mellom Solveig Styve Holte og Sigrid Øverås Svendal om koreografens kunstnerskap.

Perspektiv tar denne gangen utgangspunkt i koreografen Meg Stuart sitt kunstnerskap og hennes tilnærming til dans og koreografi og arbeid med kroppen. Dagens gjest er Melanie Fieldseth, teaterviter, kritiker og dramaturg ved Black Box Teater. Fieldseth skrev i sin tid hovedfagsoppgave om kroppsforståelser i samtidsdansen eksemplifisert gjennom Meg Stuart.

Until our hearts stop, 10.–12. mars 2017

icon-facebookicon-instagramsoek_3icon-searchicon-twitterDansens Hus