Hva leter du etter?

Kunstens politiske potensiale

Søndag 12.november kl. 17:00 møter Hooman Sharifi Tone Hansen og Hilde Frafjord Johnson til samtale om ”Kunstens politiske potensiale” på Dansens Hus.

While they are floating Foto Arash Nejad Hi 3755
Foto: Arash Nejad

Hooman Sharifi
er teatersjef ved Carte Blanche og koreograf for forestillingen While They Are Floating. Tone Hansen er leder i Kulturrådet og direktør ved Henie Onstad Kunstsenter. Hilde Frafjord Johson er tidligere utviklingsminister og generalsekretær i Kristelig Folkeparti.

Sharifi har som koreograf og senere som leder av Carte Blanche hatt et uttalt politisk engasjement og mener at kunst er og skal være politikk. Hvordan kunsten kan virke politisk og hva som er kunstens politiske potensial vil være tema for samtalen. Hvilket oppdrag har kunstinstitusjoner som Carte Blanche, Hennie Onstad og Dansens Hus for det politiske og når blir kunsten og kunstnarar gissel for politiske tema?  Har kunstnerne sin egen autonomi i behold hvis de skal innta politiske posisjoner? Og kan kunsten gjøre politikk?

Anledningen for samtalen er den siste forestillingen til Carte Blanche, While They Are Floating, som er koreografert av Sharifi. Forestillingen omhandler flyktningproblematikken. Samtalen blir moderert av formidlingskonsulent ved Dansens Hus Solveig Styve Holte

Tone Hansen
er direktør ved Henie Onstad Kunstsenter, kurator og kunstskribent. Hansen har sin utdannelse fra Kunstakademiet i Oslo i 1994-1998 og jobbet som stipendiat ved Statens Kunstakademi med prosjektet Megamonstermuseum 2003-2009. Hun var også arbeidende styreleder ved UKS – Unge Kunstneres samfund i Oslo i perioden 2002 – 2005, og har skrevet for en lang rekke magasiner og aviser om kunst. Hansen er oppnevnt som leder av Kulturrådet for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2019.

Hilde Frafjord Johson
er cand.polit med hovedfag i sosialantropologi fra UiO. Hun har jobbet som journalist og i Utenriksdepartementet. Johson har vært stortingsrepresentant for kristelig Folkeparti fra 1993- 2001 og utviklingsminister i Kjell Magne Bondeviks første og andre regjering, fra 1997-2000 og 2001-2005. Johson var FN spesialutsending til Sør-Sudan fra 2011 til 2014. Fra 15. mars 2016 er hun generalsekretær i Kristelig Folkeparti.

Hooman Sharifi
er norsk med røtter fra Iran. Dansekarrièren startet med hip-hop i ungdomsårene og videre med klassisk og moderne ballettrening i tjueårene. Han er utdannet ved Kunsthøyskolen i Oslo, koreografilinjen, og interesserer seg spesielt for kunstuttrykkene i krysningspunktet mellom dans, teater og bildekunst. I 2000 etablerte han sitt eget kompani Impure Company, som spesielt arbeider med å synliggjøre samfunnsengasjement og politikk i kunsten. Sharifis bevegelsesspråk er ofte fysisk utfordrende, intenst og kraftfullt og utforsker de dypere følelsene bak makt, politiske systemer og vold gjennom presise bevegelser og andre sceniske virkemidler. Hans første verk for Carte Blanche var Shadows remain silent, som hadde Norges-premiere på Hovedscenen i Operaen i Oslo i januar 2014. Sharifi er teatersjef for Carte Blanche fra 2014-2018. 

While they are floating, 9.–12. november 2017

icon-facebookicon-instagramsoek_3icon-searchicon-twitterDansens Hus