Foredrag i danseanalyse

Når, hvordan, i hvilke tilfeller og hvorfor trenger vi en analytisk innsikt når vi fortolker dansekunst? Professor i danseteori Bojana Cvejic holder foredrag om danseanalyse.

01 Supernova Foto Tale Hendnes 2 118

I dette foredraget vil Bojana Cvejic adressere ulike tilnærmingar og konseptuelle rammeverk for danseanalyse. Når, hvordan, i hvilke tilfeller og hvorfor trenger vi en analytisk innsikt når vi fortolker dansekunst?

Bojana Cvejic publiserer i filosofi, performance teori og dans. Ho er forfatter av en rekke bøker mellom anna Choreographing Problems: Expressive Concepts in Contemporary Dance and Performance (Palgrave, 2015), Public Sphere by Performance, (with A. Vujanović, Bbooks, 2012) og tre utgivningar av A Choreographer's Score, der siste boken handler om Drumming&Rain med Anna teresa De Keersmaeker (Mercatorfonds 2013). Hennar siste forsking konsentrerer seg om utøvelsen av selvet, transindividualitet og poetikk og fantasti. Siden 2017 er Cvejic assosiert professor i danseteori ved Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Dans.
 
Dansekritikkrørsla
Denne våren gjennomfører Dansens Hus et samarbeid med Black Box Teater, scenekunst.no og Kunsthøgskolen i Oslo avdeling Dans for å løfte situasjonen for dansekritikk i Norge.
 
Utgangspunktet er en medievirkelighet der vi ser at dans i liten grad er en del av det offentlige ordskiftet. Situasjonen for dansekritikk i Norge står i dag i sterk kontrast til dansefeltets utvikling. Gjennom de siste 10-15 åra har antall aktører i feltet vokst kraftig, både i form av antall aktive skapende og utøvende dansekunstnere, framveksten av regionale kompetansesenter for dansekunst, antall forestillinger produsert og turnert både nasjonalt og internasjonalt og nye festivaler og plattformer for dansekunst over hele landet. Samtidig er det stadig færre forestillinger som får en kritikk og sjelden får dans omtale i dagspressen. Kritikken er en avgjørende stemme for hvordan vi både artikulerer og dokumenterer kunsten, for utviklingen av teori og diskurs. Og i scenekunsten er ofte kritikken et viktig dokumentet for ettertida.
 
Vi ønsker gjennom dette prosjektet å styrke kunnskapsnivået om dans og koreografi mellom kritikere og publikum og bidra til et faglig løft for dansekritikken i Norge. Prosjektet vil ha tre faglige samlinger i januar, mars og juni med knyttet til Dansens Hus og Black Box Teater sine forestillinger. En uavhengig redaksjon vil følge opp både tekstarbeidet og publiseringene, og vi håper dette vil gi oss mange nye synsvinkler på dansekunsten. Under hver samling vil en del av det faglige programmet være åpent for publikum.

icon-facebookicon-instagramsoek_3icon-searchicon-twitterDansens Hus