Hva leter du etter?

Fagseminar

Fra innsiden - koreografi og somatisk praksis

Blood Vessels 58Af46F55F9B586046596Cb0

Med:Ingri Fiksdal, Kristina Gjems, Anne Juren, Gry Kipperberg og Venke Sortland
Moderatorer: Snelle Hall, Per Roar Thorsnes(KHiO) og Solveig Styve Holte (DH)
Sted: Kunsthøgskolen i Oslo
Varighet: 11.00 - 17.00

Fra 60-tallet og fram til i nå har dansekunsten og koreografien blitt endret og utviklet gjennom somatisk praksis, interesser for det kinestetiske og for de indre sanseopplevelsene som grunnlag for kunsten. Framveksten av releasebasert teknikk og interesser for kroppens funksjonalitet har endret både hvordan dansen er og hvordan vi ser og opplever dans.

19.mai har vi to urpremierer ved Dansens Hus; Kristina Gjems One Gust of Wind og Wee/ Francesco Scavetta og Gry Kipperberg Lost Accidentally. Forestillingene er ulike både i estetiske interesser og form, men har til felles en interesse og vektlegging av det somatiske som grunnlag i den skapende praksisen. I denne anledning inviterer Dansens Hus i samarbeid med Kunsthøyskolen i Oslo til et heldagsseminar som omfatter både workshops og en forestillingsopplevelse. Både Gjems og Kipperberg vil dele kunstnerisk praksis og reflektere over hvordan denne former og utvikler arbeidet deres. Ingri Fiksdal og Venke Sortland vil dele fra arbeidet med Shadows of Tomorrow/ BAND og franske Anne Juren vil dele forestillingen Fantasmical Anatomy. Dagen vil spenne fra å ta del i en kunstnerisk praksis der de indre sanseopplevelsene er sentrale i en skapelsesprosess (Gjems og Wee), til å se nærmere på hvordan å arbeide med publikums kinestetiske opplevelse (Fiksdal og Sortland) til en forestilling som bare skjer i hver og en sin kropp (Anne Juren).
Seminaret arrangeres av Dansens Hus (DH) i samarbeid med Kunsthøgskolen i Oslo(KHiO) og vil skje både på norsk og engelsk. 

Seminaret er gratis,men forutsetter kjøp av dobbelbillett til forestillingene. Påmelding til billettsalg@dansenshus.com. Billetter kjøpes her

Om kunstnerne

Kristina Gjems
er utdannet ved London School of Contemporary Dance fra 1980-84. Hun var tilknyttet  Collage Dansekompani som danser og koreograf i 8 år. Siden 1992 har hun jobbet freelance og produsert sine egne forestillinger og dansefilmer. Kristinas arbeid er inspirert av hennes mangeårige T’ai Chi praksis og arbeid med Kraniosakralterapi.

One gust of wind and they all dance er en ny produksjon av Kristina Gjems som søker etter bevegelsens opprinnelse og vår felles historie. Arbeidet undersøker  kropp og væren som natur, og det at vi gjennomlever en syklus som deles med alt liv. Vår evne til å skifte ham, til å manifestere ulike vesener, energier og historier er et gjennomgående tema i verkene til Kristina Gjems. Hennes praksis handler om å få tilgang til mer av det vi er, og å komme i berøring med det kroppen bærer av felles historie. Ved å henvende seg til det stedet i oss som ligger mellom intellekt og instinkt, søker Gjems å skape rom for undring og sansning. 

Ingri Fiksdal
er koreograf og stipendiat ved Kunsthøyskolen i Oslo. Arbeidene hennes interesserer seg for persepsjon og affekt hvor publikums opplevelse alltid er i sentrum og med en likestilt tilnærming til lyd, lys, koreografi, kostymer og scenografi i en forestilling. Ritualer er et tilbakevendende tema i Fiksdal sine arbeider og ritualets mulighet for transformasjon og transcedens for dets deltakere. 

Shadows of Tomorrow er en bearbeidelse av Ingri Fiksdals forestilling BAND fra 2012. Med Shadows of Tomorrow Fiksdal ønsker å skape en oppslukende erfaring av en psykedelisk konsert, men bare gjennom bevegelse og lys, uten musikk. Arbeidet undersøker muligheten for en kinestetisk overføring mellom utøverene og publikum.

Venke Marie Sortland 
er skapende og utøvende dansekunstner, utdannet ved Skolen for Samtidsdans, basert i Oslo. Hun har jobbet som utøver for blant annet Ingri Fiksdal og Jana Unmüssig. I tillegg har hun deltatt i etableringen og utviklingen av forumet Rethink Dance, og Landing - en produksjonsenhet for situasjons- og målgruppespesifikk dansekunst. Hun skriver jevnlig for nettstedene Scenekunst.no, Periskop.no og Danseinfo.no.

Wee
ledes av koreograf og danser Francesco Scavetta og danser Gry Kipperberg. Kompaniet har eksistert siden 1999, og er et markant kompani på den norske dansescenen. De driver en utstrakt internasjonal virksomhet, og har turnert i over 30 land i Europa, Sør-og Nord Amerika og Asia. De samarbeider tett med ulike europeiske festivaler, teatre og andre institusjoner.

Gry Kipperberg
er utdannet ved Statens Balletthøgskole, danselinjen 1986-89 og Merce Cunningham Studio, New York 1989-90, samt workshops i release- og somatiske teknikker, komposisjon og improvisasjon. Siden 1990 har Kipperberg medvirket i forestillinger med bla Ingun Bjørnsgaard Prosjekt, Dansdesign, Un-Magritt Nordseth, Giorgio Rossi, Øyvind Jørgensen, Collage Dansekompani, Arne Johan Hegdahl, LOOC/OL-seremoniene på Lillehammer, Den Norske Opera, Rom for dans v/Nesse/Myhre og Arts Alliance, og i ulike improvisasjons- og samarbeidsprosjekter hvor hun også har hatt ansvar for koreografi. I 1999 etablerte hun og koreograf Francesco Scavetta, kompaniet Wee, hvor hun siden har hatt sitt hovedvirke som danser og produsent. Wee har produsert 19 helaftens forestillinger, samt flere bestillings- og kortere verk, og turnert i 35 land i Europa, Midtøsten, Asia, Nord-og Sør-Amerika. Siden desember 2012 har Kipperberg vært ansatt i Skuespiller-og Danseralliansen.

Anne Juren
født i Grenoble/Frankrike, er en koreograf, danser og utøver basert i Wien. I 2003 var hun med å etablere organisasjonen Wiener Tanz- und Kunstbewegung sammen med billedkunstner Roland Rauschmeier. Arbeidet hennes har vært presentert i mange internasjonale sammenhenger ved festivaler, teaterhus og ulike kunst- og visningsrom. I hennes koreografiske arbeid og kunstneriske forsking forsøker Juren å utvikle sammenhengen mellom bevegelse og språk som koreograf, danser og Feldenkrais-praktiserer. Hun skaper koreografier i form av eksperimentelle somatiske hendelser og gjennom språk åpner hun for at den estetiske erfaringen av koreografien plasseres direkte i publikums kropp. Siden 2013 har Anne Juren vært sertifisert i Feldenkrais® og er nå i kunstnerisk utvalg for master i koreografi ved DOCH og holder på med en doktorgrad ved UNIARTS Stockholm University of The Arts.

Fantasmical anatomies  betegner et pågående eksperiment som kommer fra Feldenkrais og utvides mot en eksperimentell- estetisk og spekulativ dimensjon. I Fantastical anatomies foreslår Juren en disorientering som en måte å eksperimentere frem og gjenopprette et uforventa og usannsynlig forhold mellom kroppen og sinnet, fantasi og sensasjon, erfaring og språk, aksjon og stillhet.

From inside - choreography and somatic practice 

20th of May 2017 at The National Academy of Arts in Oslo

With: Ingri Fiksdal, Kristina Gjems, Anne Juren, Gry Kipperberg, Venke Sortland

From the 60ties until now contemporary dance and choreography has been changed and developed informed through somatic practices, interest for the kinaesthetic and inner experiences of the senses as a founder for art. The development of release based techniques and interest for how the body function has both changed how dance is and how we see and experience it.

19th of May we have two premieres coming up at Dansens Hus; Kristina Gjems One Gust of Wind- and they all dance and Wee/ Fransesco Scavetta and Gry Kipperberg Lost Accidentally. The performances are different both in their aesthetic interest and form, but both shared an interest and a way of empathizing the somatic work as a part of the creation process. With this occasion Dansens Hus in collaboration with The National Academy of Arts in Oslo, invites to a one day seminar that includes both workshops and a performance.

Both Kristina Gjems and Gry Kipperberg will be with us and share artistic practice and reflect upon how this shape and develops their work. Ingri Fiksdal and Venke Sortland will share from the work with Shadows of Tomorrow/ BAND and the Austrian choreographer Anne Juren will contribute with the performance “Fantasmical Anatomy”. The seminar will range from taking part in artistic practices where somatic and release based work shapes the creation process (Gjems and Wee), to diving into how to work with the audiences’ kinesthetic experience (Fiksdal and Sortland) to a performance that takes place within each body (Juren)

Moderators: Snelle Hall and Per Roar (Khio) og Solveig Styve Holte (DH)
The seminar will be in Norwegian and English


icon-facebookicon-instagramsoek_3icon-searchicon-twitterDansens Hus