Dansehistorie på 90 minutter

Snelle Hall, Per Roar og Sigrid Ø. Svendal vil på 90 minutter ta for seg noen sentrale retninger i vestlig dansekunst. 

5 To Come Extended C Jens Sethzman
Mette Ingvartsen - to come (extended) - Foto: Jens Sethzman

Dansehistorisk innledning på 90 minutter
I dette foredraget tar Snelle Hall, Per Roar og Sigrid Ø. Svendal for seg noen sentrale retninger i vestlig dansekunst. De vil peke på noen paradigmeskift som har hatt stor betydning for dansekunstens utvikling internasjonalt, men også nasjonalt. Disse skiftene har betydning for hvordan scenisk dans leses og fortolkes. Innledningen vil gå inn på danseteater og postmoderne dans, samt se på mer samtidige problemstillinger og utviklingstrekk vi har sett i dansekunsten senere år. Velkommen!

Per Roar er professor og programansvarlig på master koreograf ved Kunsthøgsholen i Oslo. Per Roar er kunster og forsker med en mangfoldig utdanningsbakgrunn i dans og koreografi, performance studier, sosiologi og historie fra Oslo, New York, Budapest, Oxford, Trondheim og Helsinki. I sin doktoravhandling Docudancing Griefscapes (2015) undersøkte han en kontekstuell tilnærming til koreografi gjennom å studere ulike koreografiske strategier for kroppsliggjøring av traume og sorg. 

Snelle Ingrid Hall er førsteamanuensis ved Kunsthøyskolen i Oslo, avdeling Dans hvor hun er ansvarlig for undervisningen i danseteori. Hall er utdannet danser fra Statens balletthøgskole med etterutdanning i New York og senere utdannet teaterviter fra Universitetet i Oslo. Hun har jobbet som frilans danser gjennom en rekke år parallelt med utviklingen av forestillinger innenfor Siri og Snelle produksjoner. Hall skriver dansekritikk for Norsk Shakespeare- og teatertidskrift og sitter i faglig utvalg for scenekunst i Norsk Kulturråd.

Sigrid Øverås Svendal er historiker/førsteamanuensis med doktorgrad i historie fra Universitetet i Oslo, hvor hun har forsket på scenedansens utvikling i Skandinavia og amerikansk påvirkning innen dansekunsten. Hun har vært ansatt ved Universitetet i Oslo, Kulturdepartementet og nå ved Danseinformasjonen – det nasjonale informasjons- og kompetansesenteret for dansekunst.

Dansekritikkrørsla
Denne våren gjennomfører Dansens Hus et samarbeid med Black Box Teater, scenekunst.no og Kunsthøgskolen i Oslo avdeling Dans for å løfte situasjonen for dansekritikk i Norge.
 
Utgangspunktet er en medievirkelighet der vi ser at dans i liten grad er en del av det offentlige ordskiftet. Situasjonen for dansekritikk i Norge står i dag i sterk kontrast til dansefeltets utvikling. Gjennom de siste 10-15 åra har antall aktører i feltet vokst kraftig, både i form av antall aktive skapende og utøvende dansekunstnere, framveksten av regionale kompetansesenter for dansekunst, antall forestillinger produsert og turnert både nasjonalt og internasjonalt og nye festivaler og plattformer for dansekunst over hele landet. Samtidig er det stadig færre forestillinger som får en kritikk og sjelden får dans omtale i dagspressen. Kritikken er en avgjørende stemme for hvordan vi både artikulerer og dokumenterer kunsten, for utviklingen av teori og diskurs. Og i scenekunsten er ofte kritikken et viktig dokumentet for ettertida.
 
Vi ønsker gjennom dette prosjektet å styrke kunnskapsnivået om dans og koreografi mellom kritikere og publikum og bidra til et faglig løft for dansekritikken i Norge. Prosjektet vil ha tre faglige samlinger i januar, mars og juni med knyttet til Dansens Hus og Black Box Teater sine forestillinger. En uavhengig redaksjon vil følge opp både tekstarbeidet og publiseringene, og vi håper dette vil gi oss mange nye synsvinkler på dansekunsten. Under hver samling vil en del av det faglige programmet være åpent for publikum.

to come (extended), 26.–28. januar

icon-facebookicon-instagramsoek_3icon-searchicon-twitterDansens Hus