Hva leter du etter?

Bevegelsesworkshop i å kartlegge det ukjente

22.09 kl. 14.00-16.00:

Workshop med den australske koreografen James Batchelor. Passer for alle bevegelsesinteresserte.

Sammen med komponist Morgan Hickinbotham eksperimenterer James Batchelor hvordan kroppen kan kartlegge et rom. Siden Batchelor deltok i en subantarktisk ekspedisjon til Heard- og McDonaldøyene nær Sørishavet i 2016 har han undersøkt hvordan kroppen sanser, måler og kartleger det ukjente. Opplevelsen ledet til forestillingen HYPERSPACE og flere andre arbeider av James Batchelor and Collaborators.

Workshopen tar utgangspunkt i Batchelors beveglsesstil gjennom en serie åpne improvisasjonsoppgaver med utgangspunkt i forestillingen. Improvisasjonene flettes sammen av diskusjoner, lesning, skriving og tegning. Fokuset vil være på delingen av kreative verktøy og oppdagelsen av potensialet i kroppens mikroverden.

Passer for alle bevegelsesinteresserte, også med nedsatt funksjonsevne.

Møt opp ferdig oppvarmet.
Workshoper er gratis, men du må ha billett til forestillingen.
Les mer og kjøp billett her
Påmelding til billettsalg@dansenshus.com
Frist for påmelding fredag 21.09 kl.15.00.

English:

This workshop led by Australian Choreographer James Batchelor with

collaborator Morgan Hickinbotham (Composer) will experiment with how the body can map space. Since his involvement on an expedition to sub-Antarctic Heard and McDonald Islands in 2016, James has been questioning how the body senses, measures and maps the unknown. This was the experience that led to the development of the performance HYPERSPACE and other works by James Batchelor and Collaborators. The workshop will introduce participants to James Batchelor’s approach to movement through a series of open-ended scores for improvisation from the performance. This will be supported by discussions, reading, writing and drawing. The focus will be on sharing creative tools and discovering the potential within the micro-world of the body.

Anyone with a curiosity of the body. All abilities (abled bodied or not) welcomed.

Free of charge, but you need to have ticket to James Bathelors performance.
Buy tickets here

Sign up here

icon-facebookicon-instagramsoek_3icon-searchicon-twitterDansens Hus