Ulf Nilseng mottar Danseinformasjonens ærespris!

Ulf Nilseng har spilt en rekke forestillinger på Dansens Hus. Vi gratulerer med prisen!

Foto Tale Hendnes 2020 100

Koreograf og danser Ulf Nilseng er en toneangivende og unik kunstner i det norske dansekunstfeltet, som gjennom sitt kunstnerskap har løftet fram og synliggjort et skeivt perspektiv. Hans betydning ble ytterligere bekreftet da han ble valgt ut som en av 29 pionerer til å bli portrettert i boka og utstillingen «Skeive Ikoner» (2022), i anledning 50-årsjubileet for avkriminaliseringen av homofili i Norge.

Ulf Nilseng – en modig og kompromissløs kunstner

Nilseng har vært skapende og utøvende dansekunstner i det frie scenekunstfeltet i over 25 år, og han kjennetegnes som en modig og kompromissløs kunstner med stor integritet. Han har vært opptatt av å belyse temaer som annerledeshet og utenforskap, og som koreograf, danser og kjønnsanarkist har han i mange år skapt kunst som kan defineres som queer.
De siste årene har han også sett nærmere på krysningspunktene mellom kjønn, identitet og religion

Kulturminister Anette Trettebergstuen om prisvinneren:
Ulf Nilseng har uredd gått foran for å fremme det skeive perspektivet i dansen. Han har i aller høyeste grad bidratt til å utvide den norske dansescenen. Han har utfordret og begeistret, og gjort den mer mangfoldig og rikere. Det er spesielt gledelig at en dansekunstner som har satt utenforskapen og det skeive perspektivet på dagsorden i åresvis, får denne æresprisen i 2022 – året vi markerer at det kun er 50 år siden forbudet mot homofili ble opphevet i Norge. Jeg gratulerer Ulf Nilseng!

Samme Raeymaekers, kunstnerisk leder Dansens Hus, har dette å si om årets æresprismottager:
I en verden der politiske, kulturelle og samfunnsmessige verdier stilles spørsmål ved og står i fare for å forvitre; i en verden der minoriteter må kjempe for sin rett til å eksistere er det så viktig å gi en stemme til de marginaliserte! Med sin tydelige kunstneriske estetikk, sin etiske og seksuelt engasjerte tematikk – aldri redd for å bruke et snev av bitende humor og for å gi en kritisk, politisk smekk på hånden – har Ulf gitt en stemme til, og er fortsatt en stemme for det norske, skeive scenekunstmiljøet. Han har vært en personifisering og kroppsliggjøring av den stemmen i mange år. Han vektlegger viktigheten av sin skeive orientering og seksualitet som et utgangspunkt for kunsten han skaper. Kjærligheten, humoren, medmenneskeligheten, sårbarheten, lysten, nærheten og aktivismen i arbeidet hans er det som gjør kunstnerskapet hans så intenst og relevant for meg.

Daglig leder ved Danseinformasjonen, Sigrid Ø. Svendal, uttaler følgende om Ulf Nilseng:
Ulf Nilseng sitt kunstnerskap viser hvordan dansekunsten som kunstuttrykk og ytring kan være med på å utfordre samfunnets rådene normer, i det han tydelig adresserer det å skille seg ut og det å stå utenfor. Etter 25 år som utøvende og skapende kunstner i det frie dansekunstfeltet, står Nilseng stødig med en sterk kunstnerisk integritet. Han insisterer heldigvis på at han som godt voksen dansekunstner fortsatt har noe viktig å meddele, og er dermed et godt forbilde, både knyttet til alder og det eksplisitt skeive perspektivet i kunsten.

Les mer om æresprisen og begrunnelsen på Danseinformasjonens hjemmeside.