Gjeste-og logistikkansvarlig til Ice Hot

Dansens Hus søker gjeste-og logistikkansvarlig til Ice Hot 2024 i et 4måneders prosjektengasjemenv.

Dansens Hus skal arrangere den nordiske scenekunstplattformen ICE HOT 14.- 18. februar 2024. I løpet av fire dager vil vi vise over 20 danseforestillinger, 15 kunstnerpresentasjoner, samt en rekke fagseminarer og nettverksaktiviteter for om lag 300 internasjonale gjester.
Nå søker vi etter en serviceinnstilt lagspiller noen som kan fylle nøkkelfunksjonen som gjeste- og logistikkansvarlig for plattformen.

Som gjeste- og logistikkansvarlig skal du legge til rette for en berikende og sømløs opplevelse for våre tilreisende gjester. Du vil være ansvarlig for logistikk, service og kundereise, både i forkant og under selve plattformen. I forkant vil du ha ansvar for å koordinere påmeldinger, sørge for god informasjon og besvare spørsmål og henvendelser. Du vil ha hovedansvar for vårt digitale eventverktøy Oiiku, derunder kontakt med leverandør, innlegging av informasjon og opplæring av brukere. Du vil videre ha ansvar for lokal reiselogistikk, såsom kontakt med hoteller og lokaltransport. Under plattformen vil du ha ansvar for service, informasjon og lokaltransport. Dette inkluderer ansvar for servicedesker og for å lære opp og lede servicepersonell. Gjeste- og logistikkansvarlig vil inngå i prosjektgruppen for ICE HOT, og samarbeide med prosjektleder og øvrig prosjektgruppa om planlegging og gjennomføring av plattformen.

Til dette engasjementet søker vi deg som er utpreget serviceorientert og har øye for hva som skaper den genuint gode opplevelsen. Du har svært gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig. Våre gjester kommer fra hele verden, slik at det er et krav at du behersker både norsk og engelsk på et relativt høyt nivå. Behersker du andre språk er det et pluss. Du er sosial og inkluderende, og trives med lagarbeid. Samtidig jobber du strukturert, effektivt og selvstendig. Du har gode digitale ferdigheter og lærer nye verktøy raskt.
Du vil være arbeidsleder for øvrige servicearbeidere og det er viktig med organisatoriske evner og erfaring med å lede andre. Erfaring fra tilsvarende arbeid, fra festivaler eller lignende, er en klar fordel.

Engasjementet ønskes besatt snarest og vil ha varighet til 29.2.2024. Estimert stillingsstørrelse er 50 % i november, 80 % i desember og januar og 100 % i februar. Arbeidstiden er primært på dagtid, mandag til fredag, men man må regne med noe arbeid i helger og kvelder. Rett før og under selve plattformen må du regne med å jobbe lange dager. Lønn iht. Dansens Hus lokale overenskomst.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker derfor medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.

Spørsmål vedr. stillingen kan rettes til: Administrativ leder Sunniva Steine. Mail: sunniva@dansenshus.com. Tlf.: 41318232

Interesserte bes sende en kort/enkel søknad og cv innen torsdag 19.10.23.
Søknaden sendes til sunniva@dansenshus.com