Hva leter du etter?

Simensbråten, Oslo: Løper i øde gater på kvelden

Vi har spurt dansekunstnere verden over om hva de gjør i karantene og isolasjon under influensapandemien som herjer over hele kloden. Kanskje det kan være til inspirasjon eller fortelle oss noe mer om verden vi lever i i dag? Ingri Fiksdal manøvrerer i hjemmebarnehage, koronanyheter og løping i øde gater på kveldstid.

91325245 645005569379936 2812818599486423040 N

For Englsih version scroll down.

Ingri Fiksdal jobber som koreograf, og har en doktorgrad i kunstnerisk forskning ved Kunsthøgskolen i Oslo med prosjektet Affective Choreographies. Ingri skaper verk med mål om å finne nye sinnstilstander, opplevelser, tanker og ideer. Hun tror kunst kan bidra til forandring ved å innta en rolle som «fullstendig ubrukelig» i et samfunn hvor de fleste andre ting har kjente funksjoner.

Hvor er du nå og hva er status quo?
Jeg er hjemme på hjemmekontoret også kjent som hjemmebarnehagen.

Hva slags rutiner har du laget deg?
Vi voksne bytter på hvem som jobber og hvem som bygger lego/husker/tegner/baker/finner kongler/lager slim/spiller fotball/hiver leker ned sklia/kler på alle dukkene/kjører tog/med mer.

Hva leser du?
Jeg rekker ikke å lese stort mer enn e-post og koronanytt, men i morgen har vi noen timer med forskerskolen jeg er med i hvor vi holder på med Caliban and the Witch av Silvia Federici, så det blir sikkert bra for hjernen.

Hva ser du på?
Vi ser på den nye sesongen av Better Call Saul eller Debatten på NRK.

Hva lytter du til?
Om kveldene går jeg ut for å løpe i øde gater, og da hører jeg på podcasten Nå er det alvor.

Hvordan beveger du deg?
Annen bevegelse er hinderløype i stua over stoler/puter/tepper/bord som lydlegges av Beverly Hills Cop-temaet.

Hva inspirerer deg?
Jeg skulle ha vært i gang med prøver på ny forestilling i samarbeid med Fredrik Floen, men siden vi ikke har kunnet møtes har vi isteden gjort en del hjemmearbeid hvor vi kikka på forskjellig materiale, bla bøkene om Binti av Nnedi Okorafor som var veldig inspirerende.

Hvis du kunne sende en beskjed som ville nå alle i hele verden, hva ville du sagt?
Hvis jeg skulle sende en beskjed til alle i hele verden (selv om det kjennes noe pretensiøst) ville det nok handlet om behovet for sosial utjevning og nødvendigheten av at vesten stepper ned hva gjelder forbruk hvis vi skal ha noen framtid.


English version:

Ingri Fiksdal works as a choreographer, and holds a Ph.d. in artistic research from Oslo National Academy of the Arts, with the project Affective Choreographies. Ingri creates works aiming to discover new mental states, experiences, thoughts and ideas. She believes art can be used for change, by taking on a role as «totally useless», in a society where most other things has a known function.

Where are you now, and what’s the status quo? I’m at home in my home office, also known as the «home kindergarden».

What sort of routines have you made for yourself? We, the adults, take turns working and building lego/drawing/swinging/baking/making slime/playing football/throwing toys down the slide/dressing the dolls/riding trains, etc.

What are you reading? I don’t have time to read much besides emails and corona news, but tomorrow we have a few lessons at the research school I’m a part of, where we’re reading Caliban and the Witch, by Silvia Federici, so that should be good for the brain.

What are you watching? The new season of Better Call Saul, or Debatten on NRK.

What are you listening to? When I go running in desolate streets at night, I listen to the podcast «Nå er det alvor» (It’s serious now).

How do you move? Besides the running, I maneuver through obstacles like chairs/pillows/blankets/tables in the living room, to the soundtrack of the Beverly Hills Cop theme.

What inspires you? I was supposed to have been busy with rehearsals for a new performance in collaboration with Fredrik Floen, but since we can’t meet we’ve exchanged that with a bit of home work. We’ve been looking at different material, including the books about Binti by Nnedi Okorafor, which I found very inspiring.

If you could send out a message that would reach everyone in the world, what would you say? If I were to send a message to everyone in the world (even though that feels a bit pretentious) it would probably be about the need to expand social evenness, and the necessity of the west stepping down their consumption, if we are to have a future.

icon-facebookicon-instagramsoek_3icon-searchicon-twitterDansens Hus