Hva leter du etter?

Runa Norheim: Koreografi for Dansens Hus

Koreografi for Dansens Hus er et lydspor som leder publikum på en virtuell reise igjennom Vulkan, hvor vi fra scenerommet engasjer oss i den omkringliggende arkitekturen gjennom lyd, hukommelse og fantasi.

Runa Norheim

Akkompagnert av et lydopptak fra Vulkanområdet blir en tekst fremført på scenen. Miljøet rundt huset beskrives i detalj, mens den sceniske tilstedeværelsen navigerer konstant mellomher, der, nå og da. Det er i denne krysningen at opplevelsen strekker seg utover det rommet publikum fysisk befinner seg i. Vi reiser sammen gjennom ulike rom, mellomrom og temporaliteter. 

Runa Norheims arbeider er ofte nærstudier av forholdsvis åpenbare fenomen. Ved å insistere på granskningen av noe kjent oppdager hun ukjent potensiale. 

Koreografi for Dansens Hus er en stedsspesifikk undersøkelse av språkets semiotiske mekanismer og hvordan de bidrar til at virkeligheter oppstår. Språk, hukommelse, fantasi, tilstedeværelse og fravær synliggjør det usynlige, publikum ser Vulkan med ørene.

Juryens begrunnelse:
Koreografi for Dansens Hus arter seg som en auditiv reise gjennom bygget, hvor arkitektur, historie og bakomliggende ideologi er i fokus. Publikum blir deltakere og medskapere i verket ved å utvide sin oppmerksomhet fra scenen til resten av bygningen, ved hjelp av Norheims beskrivelse og egen fantasi og hukommelse. Norheim bidrar med dette arbeidet til å utfordre og utvikle koreografibegrepet ved å lokalisere det koreografiske i publikums fantasi.

Av og med Runa Norheim

icon-facebookicon-instagramsoek_3icon-searchicon-twitterDansens Hus