Hva leter du etter?

POW – People of the World

Dansens Hus er opptatt av kunstens samfunnsansvar og av å nå ut bredt med sine tilbud. Dansens Hus har derfor inngått et samarbeid med Refstad mottak. I prosjektet POW møter beboerne etablerte kunstnere innenfor ulike dansesjangre og er aktivt med på å prøve ulike dansepraksiser. Hovedaktivitetene har fokus på bevegelse med supplerende aktuelt innhold. Sosial omgang og mat inngår i prosjektets hovedstruktur og fungerer som en sosial møteplass på likeverdig grunnlag. Prosjektet ønsker å bedre hverdagen til personer i mottak samt realisere Dansens Hus´ potensial som møteplass og hus for hele Oslos befolkning.

icon-facebookicon-instagramsoek_3icon-searchicon-twitterDansens Hus