Hva leter du etter?

Perspektiv: Kroppens betydning i dansen

Her kan du se Perspektiv fra søndag 12. mars om Meg Stuart sitt kunstnerskap og hennes tilnærming til dans og koreografi og arbeid med kroppen. 

Perspektiv er en samtale mellom formidlingskonsulent Solveig Styve Holte og dansehistoriker Sigrid Øverås Svendal om koreografens kunstnerskap, og tar denne gangen utgangspunkt i koreografen Meg Stuart sitt kunstnerskap og hennes tilnærming til dans og koreografi og arbeid med kroppen. Dagens gjest er Melanie Fieldseth, teaterviter, kritiker og dramaturg ved Black Box Teater. Fieldseth skrev i sin tid hovedfagsoppgave om kroppsforståelser i samtidsdansen eksemplifisert gjennom Meg Stuart.

Until our hearts stop, 10.–12. mars 2017

icon-facebookicon-instagramsoek_3icon-searchicon-twitterDansens Hus