Hva leter du etter?

Mer om forestillingen - StemmeStammen

Squared Poster Ks 2

Forestillingen er inspirert av det faktum at stemmer og lyd er noe som omgir barn helt fra fødselen. Små barn er oppmerksomme og aktivt sansende, og kan ha glede og større interesse for lyder skapt fra menneskekroppen enn andre lydkilder. StemmeStammen er utviklet i møte med barnegrupper i alderen 0-3 år. Med fire mannlige utøvere har ett av flere spørsmål vært: Hvordan vil små barn og voksne i følge med dem respondere på den autentiske mannsstemmen? Å se og høre flere menn i aksjon i møte med små barn i denne forestillingen kan bli en sjelden og unik opplevelse. StemmeStammen er inspirert av forskningsfunn på området babyer, små barn og lyd. Tre til syv måneder gamle sovende babyer skiller mellom menneskestemmer og andre kjente lyder, de er dialektorienterte og de reagerer annerledes på triste stemmer enn glade og nøytrale stemmer. Tidligere kunstnerisk erfaring og praksis med små barn som målgruppe ligger også til grunn for StemmeStammens utforming.

StemmeStammen, 16.–24. februar

icon-facebookicon-instagramsoek_3icon-searchicon-twitterDansens Hus