Hva leter du etter?

Ny direktør i CODA

Stine Nilsen er ansatt som ny direktør i CODA Oslo International Dance Festival.

CODA Oslo International Dance Festival har tilsatt Stine Nilsen i en åremåls-stilling som festivaldirektør og kunstnerisk leder. Hun tiltrer stillingen  1. september 2017, og kommer fra stillingen som co-direktør for London-baserte Candoco Dance Company.
Etter sin danseutdannelse fra Trinity Laban Conservatoire for Music and Dance (BA) og Middelsex University (MA) startet hun som frilans danser og gjestepedagog ved Trinity Laban,Kunsthøgskolen i Oslo, Universitetet i Stavanger og Høgskoleutdannelsen for dans i Bodø, før hun ble tatt opp som danser ved Candoco Dance Company i 2000. I 2007 tok hun over rollen som kunstnerisk co-direktør for Candoco og leder kompaniet sammen med Pedro Machado. I rundt 10 år har de ledet og utviklet kompaniet til dagens godt etablerte kompani med 7 dansere og 11 ansatte. Nilsen har drevet virksomheten til vekst, i et av Europas største sentre for dans og i et økonomisk klima som til tider har vært krevende.
 Styret av CODA sier at de er svært entusiastiske over å kunne ansette en så erfaren og kvalifisert leder både kunstnerisk og organisatorisk og legger vekt på hennes evne til å engasjere, lede og manøvrere i møte med utfordringer. Det er også relevant i denne sammenhengen at hun har erfaring fra å ha tatt over virksomheten fra en gründer tidligere. Nilsen har erfaring fra å engasjere medarbeidere på veien mot et overordnet mål, samt å være brobygger og etablere gode samarbeidsforhold over tid.

Nå overtar hun etter Lise Nordal, som sammen med koreografen Odd Johan Fritzøe var initiativtager til Coda contemporary dance festival Oslo Norway i 2001. Nordal har fungert som kunstnerisk leder for CODA siden 2006 og som festivaldirektør & kunstnerisk leder siden 2010. Nilsen på sin side understreker at hun går til jobben med stor entusiasme, og at hun ser frem til å kunne videreutvikle CODAs posisjon i dansekunstfeltet, bidra til videre publikumsutvikling og sikre et godt omdømme hos bevilgende myndigheter og samarbeidspartnere.

Se videointervju med Stine Nilsen her

icon-facebookicon-instagramsoek_3icon-searchicon-twitterDansens Hus