Sunniva Steine ny administrativ leder ved Dansens Hus

Steine kommer fra stillingen som daglig leder for dansekompaniet Jo Strømgren Kompani. Hun tiltrer stillingen ved Dansens Hus 1.april 2018. 

Sunniva Sak Foto Tale Hendnes

Sunniva Steine har vært daglig leder for Jo Strømgren kompani siden 2010. Her har hun hatt ansvar for strategi-og utviklingsarbeid, økonomistyring, personalarbeid, styrearbeid, produsent-og prosjektlederoppgaver og utarbeidelse av kommunikasjons-og salgsstrategier. Gjennom kompaniets ustrakte arbeid både nasjonalt og internasjonalt har Steine et omfattende nettverk av kontakter i inn-og utland. Steines bakgrunn vil være direkte relevant for stillingen hun nå går inn i ved Dansens Hus. Personalarbeid, strategisk prosessledelse, styrearbeid og økonomistyring er viktige oppgaver også i denne stillingen. Samarbeid med nasjonale og internasjonale partnere og kompanier vil være en viktig del av arbeidsoppgavene.

- Dansens Hus er et svært vitalt hus, med en spenstig kunstnerisk profil og en profesjonell drift. Jeg gleder meg stort til å få være med å utvikle Dansens Hus og bidra på det norske og internasjonale dansefeltet i samspill med ny kunstnerisk leder og resten av den engasjerte staben på huset, sier Steine. Hun trekker videre fram videreutviklingen av det nyetablerte turnénettverket for dans som prioritert oppgave for Dansens Hus, i samarbeid med de involverte regionale kompetansesentrene for dans.  

Steine har en lite typisk utdannelsesbakgrunn for personale i kultursektoren i den forstand at hun har medisinsk embetseksamen fra NTNU i Trondheim. I tillegg har hun studert litteraturvitenskap, sosiologi og marin teknikk.  

- Med  Steines bakgrunn har Dansens Hus fått en administrativ leder som kjenner både det nasjonale og internasjonale dansefeltet godt, sier styreleder Marta Færevaag Hjelle. Hun vil være et fint supplement til den kompetansen vi allerede har i huset og den kompetansen som kommer inn med ny kunstnerisk leder. Vi ønsker henne varmt velkommen. 

icon-facebookicon-instagramsoek_3icon-searchicon-twitterDansens Hus