Hva leter du etter?

Mange søkere til koreografilaboratoriet

Etter søknadsfristen var det kommet inn hele 71 søknader. Dansens Hus er overveldet over den store interessen. Juryen har nå arbeidet seg gjennom og plukket ut seks forestillinger/prosjekter som skal presenteres på Dansens Hus fredag 28. og lørdag 29. april.

Vardans 2016 2 Tale Hendnes
Illustrasjonsfoto fra Arbeidsvisning MA koreografi av Anne Kathrine Fallmyr (2013) - Foto: Tale Hendnes

Juryen har bestått av Janne Camilla Lyster, Ingri Fiksdal og Øyvind Jørgensen. Her er deres begrunnelse for utvalget:

Det store antallet søknader har gitt juryen et rikt monn av dagens unge koreografer og verk å velge blant. Dette har også vært en utfordring, og flere gode kandidater har ikke fått plass i programmet. I sin utvelgelse har juryen primært lagt vekt på kvalitet og diversitet i formspråk og uttrykk. En representativ fordeling mellom kjønn er også forsøkt ivaretatt. Det er hermed en glede for oss å representere de utvalgte verkene:

Ingvild Isaksen - People
Christine Nypan - Colors of tradition
Tangen/Benzal - Festen (en venta)
Hilde Ingeborg Sandvold - Dans for Satan
Runa Norheim - Koreografi for Dansens Hus
Harald Beharie/Louis Schou Hansen - (S)kjønn Safari

Individuelle begrunnelse for utvelgelsen:
Ingvild Isaksen: People I Ingvild Isaksens People settes spesifikke kvaliteter fra Labans bevegelsesteorier sammen med et intervju om tilfeldigheter og mønstre. Resultatet er et stringent arbeid som viser en særpreget og delikat sans for komposisjon og dramaturgi. Arbeidet preges av subtil humor, med en rikdom av assosiative åpninger.

Christine Nypan: Colors of tradition Colors of tradition er en utforskning der den urbane danserens rolle står sentralt. De tre danserne er en del av en global subkultur - den urbane kulturen – men de har også skapt sin egen regionale, urbane kultur som er påvirket av verdier og tradisjoner i det nordiske samfunnet. Gjennom å utfordre fysiske og tankemessige konvensjoner, utvider trioen det urbane uttrykket fra innsiden på en uredd og engasjerende måte.

Tangen Benzal:  Festen (en venta) I et velutviklet, nyansert bevegelsesspråk kretser duetten Festen (en venta) rundt eksistensielle aspekter som flyktighet og uforutsigbarhet. Gjennom en tilnærming som er både  teatral og kinestetisk, vil koreografien være en undersøkelse av det sårbare og kraftfulle i det menneskelige, og hvordan disse størrelsene spiller sammen.

Hilde Ingeborg Sandvold: Dans for Satan Med Dans, for satan utforsker Hilde Ingeborg Sandvold spennet mellom den friheten hun opplever som skandinavisk, ung kvinne, med følelsen av at kroppen hennes samtidig er en vare hvis verdi defineres av menn. Med medisterpølse, prinsessekrone og en liter melk, blander hun uskyld og udyr, klovnen og den dystre etterpåklokskapen. ”Dans, for satan” er forfriskende, og balanserer humor og alvor hårfint.

Runa Norheim: Koreografi for Dansens Hus Runa Nordheims Koreografi for Dansens Hus arter seg som en auditiv reise gjennom bygget, hvor arkitektur, historie og bakomliggende ideologi er i fokus. Publikum blir deltagere og medskapere i verket ved å utvide sin oppmerksomhet fra scenen til resten av bygningen, ved hjelp av Nordheims beskrivelse, og egen fantasi og hukommelse. Nordheim bidrar med dette arbeidet til å utfordre og utvikle koreografibegrepet ved å lokalisere det koreografiske i publikums fantasi.

Harald Beharie og Louis Schou Hansen: (S)kjønn Safari I (S)kjønn Safari undersøker Harald Beharie og Louis Schou-Hansen om det er mulig å jobbe med dans og kropp på en kjønnsnøytral måte. De problematiserer kjønn som sosial konstruksjon, hetronormativitet i danseutdanning, og spekulerer i i hvilken grad det er mulig å danse et tredje kjønn. Arbeidet er tankevekkende, grundig og konsekvent.


icon-facebookicon-instagramsoek_3icon-searchicon-twitterDansens Hus