Hva leter du etter?

Bergen, Norge: Har ikke vært så lenge på ett sted på flere år!

Koreograf Alan Lucien Øyen er i Bergen, langt unna alle prosjektene som skulle utspilt seg denne våren.

For English version scroll down.

Alan Øyen er utdannet danser fra Statens Kunsthøgskole i 2001, men begynte raskt å koreograferer og sette opp sine egne verk. Innen 2006 hadde han allerede etablert sitt eget kompani winter guests. Alan har vunnet flere priser, både for sine koreografiske verk så vel som sine teaterproduksjoner. Blant hans største meritter er kanskje Neues Stück II som han koreograferte for verdensberømte Tanztheater Wuppertal, Pina Bausch.

Hvor er du nå og hva er status quo?
Jeg er i Bergen hos min søster. Alle nåværende prosjekter er lag på is og flyttet år fram i tid. Har vært her siden Frankrike stengte. Har ikke vært så lenge sammenhengende på et sted på flere år(!)

Hva slags rutiner har du laget deg?
Dårlige... Synes det er svært vanskelig å være rutinert og benytte meg av all tiden. Dagene er aldri så «korte» som nå. De farer forbi. Jeg både legger meg og står opp altfor sent og forsøker ikke dømme meg selv for dette. Det er perioder hvor jeg er flinkere/motivert og perioder hvor jeg ikke får til noen ting/er deprimert.

Hva leser du?
Linn Ullmanns De Urolige.

Hva ser du på?
«Gamle» filmer fra 80 tallet og YouTube tutorials om all programvaren jeg har som jeg ikke benytter meg av.

Hva lytter du til?
Forbausende lite musikk, kun når jeg må jobbe/skrive e-poster. Da spiller jeg «Canto Ostinato» som jeg har lyttet til i over et år nå.

Hvordan beveger du deg?
Jeg løper.

Hva inspirerer deg?
Himmelen sett fra fra altanen over bakgården og tankene på alt som skulle vært gjort og som jeg tenker at jeg kanskje kunne gjøre som jeg ikke gjør til vanlig.

Hvis du kunne sende en beskjed som ville nå alle i hele verden, hva ville du sagt?
There is beauty in waiting.English version:

Choreographer Alan Lucien Øyen is in Bergen, far away from all the projects that were supposed to take place this spring.

Alan Øyen is a dancer, educated at Oslo National Academy of the Arts in 2001, but quickly began to choreograph and create his own works. By 2006 he had established his company, Winter Guests. Alan has won several awards, both for his choreography works and his theatre productions. Among his greatest merits is Neues Stück II, which he choreographed for the world famous Tanztheater Wuppertal, Pina Bausch.

Where are you now, and what’s the status quo? I’m in Bergen with my sister. All current projects have been put on pause, and moved years ahead. I’ve been here since the closing down of France. I haven’t been this long in one place in years(!).

What sort of routines have you made for yourself? Bad ones… I find it really difficult to stick to routines and make use of all my time. The days have never been «shorter», they fly by. I get up and go to bed way too late, and try not to judge myself too harshly for that. I have periods where I’m more structured and motivated, and periods where I can’t do anything, and feel depressed. What are you reading? Linn Ullmann’s Unquiet.

What are you watching? «Old» movies from the eighties, as well as youtube tutorials about all the software I have and don’t make use of.

What are you listening to? A surprisingly small amount of music. Only when I work, or write emails. At those times I play «Canto Ostinato», which I’ve been listening to for over a year now.

How do you move? I run.

What inspirer you? The view of the sky from the backyard balcony, and the thought of everything that should have been done, that I think I might do, but normally don’t.

If you could send out a message that would reach everyone in the world, what would you say? There is beauty in waiting.

icon-facebookicon-instagramsoek_3icon-searchicon-twitterDansens Hus