Utlysning: Koreografilaboratoriet 2023

Går du med en koreografisk eller danserisk idé som du ønsker å teste ut eller videreutvikle i profesjonelle rammer?

Foto Tale Hendnes Dansens Hus 2022 9
Koreografilaboratoriet 2022: Lisa Colette Bysheim & Katrine Patry

For første gang er skapende dansekunstnere og koreografer i alle aldre og stadier av karrieren velkomne til å søke.

Dansens Hus ønsker å styrke mulighetene for profesjonelle skapende dansekunstnere og koreografer i hele Norge ved å invitere til et laboratorium for danse- og koreografiutvikling. Her vil prosjekter i ulike faser –fra idéstadiet, work-in-progress, til et sted mellom forprosjekt og ferdig utviklet forestilling – få mulighet til å videreutvikles og fremføres med produksjonsfaglig, dramaturgisk veiledning og mentoring. Koreografilaboratoriet avsluttes med en visningsrekke der deltakerne viser arbeidet for publikum i profesjonelle rammer.

En jury vil velge inntil fire prosjekter. De utvalgte offentliggjøres i uke 11. Juryen offentliggjøres etter utvelgelsen.


Dansens Hus tilbyr:


Finansielle midler:

 • Produksjonstilskudd, utbetalt som et enganghonorar pr. prosjekt.


Interne ressurser:

 • Enkelt lysdesign og enkelt teknisk oppsett.
  (Det kan ikke være store krav til teknikk og scenografi. Dette betyr ikke lav kvalitet, men det må være mulig å gjennomføre innenfor de rammene som legges til grunn.
 • 2 tekniske sceneprøver á 5 timer + generalprøve
 • Koreografisk/dramaturgisk veiledning
 • Produksjonsveiledning
 • Formidling gjennom Dansens Hus sine kommunikasjonsflater og veiledning i utforming av kommunikasjonstekster etter behov.
 • Dokumentasjonsopptak av arbeidet.
 • Visninger for publikum på Dansens Hus i perioden mellom 20.mai og 24.mai 2023, sammen med de øvrige verkene som plukkes ut.Søknadskriterier:


Du:

 • Er profesjonell dansekunstner / koreograf.
  (Om man er under MA-utdanning må man ha vist sitt avgangsprosjekt før prøveperioden starter. Koreografilaboratorie-prosjektet må være noe annet enn, eller en fortsettelse av, arbeid man har gjort under utdanning).
 • Bor og virker i Norge.


Prosjektet du søker med:

 • Skal fortrinnsvis være et verk under utarbeidelse på ca. 15-20 minutter. Vi aksepterer også søknader med ferdige verk, men vil prioritere verk under utvikling.
 • Må være tilgjengelig for prøver og visninger i uke 19, 20 og 21.
 • Må være enkelt å produsere og kunne inngå i en visning med andre verk.
 • Du må selv sørge for prosjektgjennomføring, prøvetid og finansiering utover det som inngår i pakken fra Dansens Hus. Dette må vises til i budsjettet.
 • Du er selv ansvarlig for musikkrettigheter og andre rettigheter.


Slik søker du:

Følg denne lenken for digitalt søknadsskjema.


Søknaden skal inneholde:

 • Kontaktinfo
 • Prosjektbeskrivelse (maks 2 sider). Prosjektbeskrivelsen skal inneholde beskrivelse av prosjektet, informasjon om hvilke andre utøvere og samarbeidspartnere som er med i prosjektet og gjennomføringsplan.
 • Din CV
 • Enkelt budsjett
 • Tekniske ønsker
 • Lenke til én film som viser aktuelt eller tidligere arbeid. (maks 20 min).


Du kan søke på nytt selv om du ikke har blitt valgt ut tidligere år.


Frist for innlevering er fredag 17. februar kl. 16:00.

Eventuelle spørsmål sendes til Jo Even Bjørke på joeven@dansenshus.com