Urbane kids

Tilbakeblikk fra en av dagene i fjorårets streetdansfestival Urban Moves.

Foto Tale Hendnes 25