Ledig stilling: Plan og produksjonsleder (100% fast) 

Vi søker en engasjert og strukturert person til en spennende nøkkelstilling på Dansens Hus.

VV Into The Open ABc Danny Willems 0 DS9677
Voetvolk - Into The Open - Foto: Danny Willems

Dansens Hus er en ung og dynamisk kunstinstitusjon med et variert kunstnerisk program, som består av samproduksjoner og gjestespill, formidlingsaktiviteter, kompetansebyggende aktiviteter med mere.

Som plan- og produksjonsleder har du ansvar for totalplanleggingen av hver sesong, koordinerer all vår aktivitet og har hovedansvaret for at alle produksjoner gjennomføres innenfor de avtalte rammene. Plan- og produksjonsleder er teamleder for produksjonsteamet med en produksjonskoordinator og en garderobe-/backstageansvarlig. Stillingen rapporterer til kunstnerisk leder.

På Dansens Hus er du en del av et inspirerende og internasjonalt scenekunstmiljø, og vil jobbe tett med toneangivende scenekunstnere fra hele verden. Du vil bli del av vårt gode og sosiale arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere og høy grad av trivsel, og vil få mulighet til å være med å påvirke den videre utviklingen av institusjonen.

Arbeidsoppgaver vil blant annet være

 • Ansvar for totalplanlegging av hver sesong og for å koordinere totalaktiviteten slik at husets ressurser brukes på best mulig måte
 • Overordnet ansvar for at alle aktiviteter planlegges og gjennomføres i tråd med avtalte rammer, lover og avtaleverk, og for å sikre at samarbeidspartnere/kompanier ivaretas på en god måte
 • Ansvar for daglig drift av husets backstage- og garderobeområder
 • Teamlederansvar for produksjonsteamet med personalansvar for 1,5 stilling
 • Produksjonskoordinering av enkelte produksjoner hver sesong
 • Bistå i utredning av kunstnerisk program og andre aktiviteter
 • Bistå i budsjettprosesser og oppfølging av avdelingsbudsjett og produksjonsbudsjett
 • Medlem av teamledergruppen, med koordinering av løpende drift og aktivitet, og deltakelse i styring og utvikling av organisasjonen

Kvalifikasjoner

Vi søker en strukturert, analytisk og effektiv person som evner å se de lange linjene så vel som de viktige detaljene. Du har solid erfaring fra scenekunst- og produksjonsarbeid, med kompetanse på utredning, planlegging og gjennomføring av produksjoner av ulik størrelse og format. Du trives med høyt tempo og er komfortabel med å holde mange baller i lufta samtidig. Du er lydhør, tydelig og genuint opptatt av at hver produksjon skal få best mulige produksjonstekniske rammer, og evner å omsette kunstneriske visjoner til en praktisk produksjonsvirkelighet. Det er også viktig at du er en inkluderende relasjonsbygger, og er opptatt av å skape et godt samarbeidsklima med kolleger og gjestende kunstnere.

Det er viktig at du

 • Har lengre arbeidserfaring fra scenekunstinstitusjon eller det frie feltet. Fortrinnsvis med erfaring fra sammensatt planarbeid og produksjonsledelse, eventuelt som inspisient eller produsent
 • Har minimum tre års relevant høyere utdanning. Relevant yrkeserfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Har interesse for scenekunst og dans, og er oppdatert på scenekunstfeltet
 • Er en dyktig organisator, som sørger for fremdrift i arbeid og planprosesser
 • Er strukturert, analytisk og løsningsorientert
 • Er lydhør, tydelig og har gode sosiale evner
 • Jobber godt selvstendig og i team, og er opptatt av å skape gode samarbeidsrelasjoner
 • Har god oversikt over lover og avtaleverk som regulerer scenekunstfeltet
 • Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Har gode digitale ferdigheter

Det er en fordel om du

 • Har ledererfaring.
 • Har noe kunnskap om grunnleggende sceneteknikk, lys, lyd og video
 • Har erfaring fra turneplanlegging eller erfaring fra arbeid på programmerende scene

Arbeidstiden er en kombinasjon av dag-, kvelds- og helgearbeid. Lønn ihht. Dansens Hus lokale overenskomst.  Dansen Hus samarbeider med et mangfold av samarbeidspartnere. Vi ønsker oss medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi oppfordrer søkere til å synliggjøre ulike kompetanser dere mener kan komme organisasjonen til gode.

Stillingen ønskes besatt fra 1.12.2022 og personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Spørsmål kan rettes til: 

Administrativ leder Sunniva Steine tlf.: 41 31 82 32, e-post Sunniva@dansenshus.com

Plan- og produksjonsleder Kristin Skiftun tlf.: 926 994 62, e-post: kristin@dansenshus.com 

  Søknad og CV sendes via søknadsportalen til finn.no (finnkode 263534760)  

Søknadsfrist 8.8.2022.