Mer om forestillingen - TIDE

Tide 2 Hrnanna D S

Etter flere år hvor de to kunstnerne hver for seg har utviklet metoder for improvisasjon innenfor strukturerte rammer, deler Bára og Evind nå denne utforskningen i forestillingen TIDE. To utøvere, to kropper og to masser beveger seg langsomt mot hverandre og skaper en finslipt lek av musikk og bevegelse. Som tidevannet som stiger eller synker avhengig av avstanden til månen og sola, drar og skyver lyd og bevegelse forsiktig i hverandre fram og tilbake, bundet sammen og stadig påvirket av hverandre. Den vibrerende sammenhengen mellom lyd og stillhet, bevegelse og stillstand flyter fritt og legger igjen sine spor. For publikum er TIDE en forestilling som ikke bare kan oppleves via syn og hørsel, men kanskje like mye fysisk og ved tilstedeværelsen i rommet.

Tide, 07. - 10. februar 2019