Nyansettelse av 24 kunstnere

Skuespiller- og danseralliansen har fått en økning på 6 millioner kroner i 2017 som følge av budsjettavtalen mellom KrF, Venstre, Høyre og FrP.

Wee Lost Accidentally3
Illustrasjonsfoto: Wee/Francesco Scavettas Lost Accidentally, som spilles på Dansens Hus våren 2017. - Foto: Francesco Scavetta

Skuespiller- og danseralliansen er en arbeidsgiver for frilans skuespillere og dansere som sikrer disse kontinuitet i yrket, inntekt og opptjening av sosiale rettigheter i perioder mellom kunstneriske engasjementer. Ordningen startet i 2012 med 20 kunstnere, og fra rundt 1. mai vil den utvides til å omfatte hele 56 kunstnere. Tone Øvrebø Johannessen jobbet for opprettelsen av en slik ordning i flere år, og er nå daglig leder i Skuespiller- og danseralliansen.  

Hvilke organisasjoner/personer stod bak arbeidet med å få opprettet Skuespiller- og danseralliansen?

Det var Norske Dansekunstnere og Norsk Skuespillerforbund inspirert av ordningene i Sverige, som initierte og stod bak arbeidet som begynte tidlig på 2000-tallet. Hensikten var å bedre situasjonen for frilans dansere og skuespillere. I NoDa var jeg forbundsleder da, godt assistert av Grete Valstad, nå generalsekretær. I NSF var Agnete Haaland forbundsleder og Kirsti Camerer daglig leder. Det ble jobbet opp mot Kulturdepartementet og partiene på Stortinget. Alliansen ble nevnt i Kulturløftet 2, og daværende kulturminister Trond Giske gav utredningsmidler i 2008. Hauk Heyerdahl(NSF) og Peder Horgen (NoDa) overtok arbeidet da Agnete og jeg sluttet i forbundene i 2010 og 2011. Høsten 2011 foreslo kulturminister Anniken Huitfeldt en bevilgning til oppstart av Alliansen i 2012. Forut for opprettingen ble Norsk Teater- og orkesterforening med som en av stifterne og medeier. NoDa, NSF og NTO eier hver 1/3 av aksjene i Skuespiller og danseralliansen AS som ble stiftet 28. juni 2012.

Hva betyr Alliansen for norsk kulturliv, norske kunstnere og kunstproduksjon? Visjonen er at Skuespiller- og danseralliansen skal bidra til at dansere og skuespillere kan utvikle bærekraftige profesjonelle karrierer uten faste ansettelser.

Som danser må du innstille deg på at karrieren består av mange korte midlertidige ansettelser og oppdrag, du må bygge jobb på jobb. Det er kun svært få som får åremål eller fast ansettelse i løpet av sin danserkarriere. Undersøkelser viser at inntektsnivået for dansere er lavt. Alliansen kan bøte på denne situasjonen, ved at de som er ansatt her får en litt sikrere tilværelse, bedrede inntekts- og levekår og opptjening til pensjon.
Den tid er heldigvis forbi da man mente at fattige kunstnere lager den beste kunsten. Arbeidsgiversiden innenfor scenekunst ønsker et arbeidsliv med fleksibilitet og dynamikk, det leverer Alliansen på.
Nå når vi kan utvide med mange flere kunstnere, mener jeg det vil få virkning inn i kunstnergruppene – dansere og skuespillere -  og bidra til et mer profesjonelt kunst- og kulturliv. Ambisjonene er imidlertid å favne enda flere kunstnere, 100 innen utløpet av 2019 er vårt mål. Vi ser at kunstnerne som er i Alliansen medvirker til variert kunstproduksjon av høy kvalitet. Alliansen kan ikke krediteres for dette alene, men er et  viktig supplement til andre ordninger. Vi gir et tilbud til flere enn de kunstnerne som er ansatt, gjennom workshops med internasjonale kunstnere, mentoringprogrammet, og frilanstreffene som benyttes av stadig flere i bransjen. Det mener jeg er med på å profesjonalisere bransjen.

Få forventet særlig satsning i kultursektoren fra sittende regjering, hva tror du er grunnen til dette engasjementet? 
Da statsbudsjettet for 2017 ble lagt fram var det ingen økning til Alliansen. De 6 millionene kom i budsjettavtalen som følge av at KrF sammen med Venstre hadde stått hardt på at vi skulle ha en økning. Geir Jørgen Bekkevold i KrF har helt siden 2012 vært positiv til Alliansen, Trine Skei Grande er også det. Vi har hatt møter og kontakt med dem. Med de vanskelige budsjettforhandlingene som var i fjor høst, er det helt fantastisk at dette løftet kom. Jubelen stod i taket da nyheten kom 3. desember i fjor! Vi er også veldig glade for at de andre partiene løfter oss i sine alternative budsjetter, det betyr mye i et valgår.

Kan du si noe om de kunstnerne som er ansatt pr i dag?
Vi har fått en stor variasjon av dansere noe som er veldig positivt. Danserne arbeider innen alt fra samtidsdans til musikal, fra scenisk folkedans til jazz. Noen skaper egne forestillinger som de danser i selv, andre jobber hos koreografer i frie prosjekter og grupper, ved offentlige og private teatre, på film, i musikkvideoer osv, i inn- og utland. Det bekrefter at dansere arbeider på mange forskjellige måter og innen mange sjangre. Blant skuespillerne er det tilsvarende, mange arbeider i frie grupper og prosjekter, på offentlige teatre, i film – og tvproduksjoner. Det er berikende å ha så stor variasjon av kunstnere når alle samles, de blir kjent på kryss og tvers av yrker og bransjer.

Hva er premissene for de ansatte i Alliansen? 
Man blir ansatt med en tidskonto på 730 dager (to år). Man må arbeide minimum 8 måneder som danser hos andre arbeids/oppdragsgivere sammenlagt i 2 år for å få videreført ansettelsen. Dette kravet gjelder for hver 2 års periode så lenge tidskontoen varer. Eksternt danserarbeid øker tidskontoen og dager med lønn fra Alliansen reduserer tidskontoen. Systemet er et insitament til å skaffe seg eksternt arbeid. Når man er i ansettelsen bruker man tiden på styrke sin karriere, f.eks ved å delta på workshops og være mentor for yngre kolleger i bransjen. Målet er at du skal bygge deg en bærekraftig karriere som danser. Vi har også personalsamlinger og arrangementer som kunstnerne deltar i.

Hva er kvalifikasjonskravene for et ansettelsesforhold i Alliansen?
Ordningen er for frilans dansere og skuespillere som hovedsakelig bor og jobber i Norge. Med frilans menes at de jobber i midlertidige kontrakter eller oppdrag. Dansere søker med sin yrkesaktivitet siste 6 år, og de må ha arbeidet i midlertidige kontrakter eller prosjekter som danser åtte måneder sammenlagt siste to år. Jobber man som koreograf og danser i egne prosjekter er det tiden som danser i prøver og forestillinger det skal søkes med. Det er danserne med mest arbeidet tid som får tilbud om ansettelse først.

Gry K Wide Orig
Ansettelsen i Skuespiller- og danseralliansen gir dansekunstner Gry Kipperberg tilhørighet og økonomisk trygghet.

Gry Kipperberg er dansekunstner i Wee, og er ansatt i Skuespiller- og danseralliansen.

Hva betyr ansettelsen i Skuespiller- og danseralliansen for deg?
Det er fantastisk å være ansatt i alliansen. Det gir trygghet og tilhørighet, jeg kan delta på kurs og være mentor og har fått en utvidet gruppe med fine kollegaer. Og vi har en leder og administrasjon som er genuint opptatt av oss. Jeg håper jeg klarer å holde meg der en god stund til - da det også stilles krav til at vi jobber nok som utøvere.

Hvor lenge har du vært ansatt?
Jeg har vært ansatt siden begynnelsen, desember 2012.

Hvordan ble du ansatt?
Jeg søkte. Den første runden var det alt arbeid som danser gjennom hele karrieren som skulle dokumenteres, så det var litt av et detektivarbeid å finne frem til alt jeg har gjort siden juni 1990. Særlig da jeg har vært frilanser hele tiden og det er lite lagret fra mye av tiden, ihvertfall ikke elektronisk. Heldigvis har jeg tatt vare på en del og fant nesten alle almanakkene mine innerst på loftet, med prøvetider skrevet ned. Lette videre her og der og tok kontakt med koreografer, produsenter og andre kollegaer og puslet det hele sammen. Det var både nostalgisk og krevende å få oversikt over det hele. Nå er søknadsprosessen blitt forenklet, og jeg vil anbefale alle aktuelle kandidater å søke.

Hva slags effekt har Skuespiller- og danseralliansen, og særlig bevillingsøkningen, på kulturlivet og kunstproduksjonen i Norge?
Jeg tror det er veldig viktig at Skuespiller- og danseralliansen fikk den bevilgningsøkningen nå. Det har hele tiden vært utgangspunktet at alliansen skulle være for mange. Så jeg tror vi vil merke positive ringvirkninger ved at det utvides såpass - og jeg gleder meg over å få mange nye kollegaer. Det er jo ikke så lett å si hva det har å si for kunstproduksjonen, men det må jo være positivt at flere får en bedre hverdag og slik kan konsentrere seg mer om det kunstneriske arbeidet. Og at flere gis mulighet til å stå lenger i arbeidet. Ellers kommer jo flere av aktivitetene som alliansen initierer mange i feltet til gode, som kurs, frilanssamlinger og mentorprogram. Og noe kanskje ikke alle vet, er at alliansen også samler og produserer mye interessant statistikk.

Det gjennomføres derfor en ny søknadsrunde våren 2017. Søknadsportalen åpner 2. februar, søknadsfristen er utløpet av 2.mars. Dersom økonomien tillater det vil styret vurdere eventuelle flere ansettelser senere i 2017. Disse vil da foretas på bakgrunn av søknadsrunden våren 2017.

Skuespiller- og danseralliansen skal sikre de tilsatte dansere og skuespillere rettigheter og inntekter mellom eksterne tilsettingsforhold og oppdrag, samt legge til rette for ekstern sysselsetting og arbeide for kompetanseoppbygging og kunnskap om scenekunstens vilkår. Ved utgangen av 2016 var 32 kunstnere ansatt i Skuespiller- og danseralliansen.

For mer informasjon om ansettelser, dokumentasjonskrav og inntektstak kan leses på www.skuda.no