Når det usagte blir sagt

Ina Christel Johannessen og danserne i Zero Visibility Corp. er nå klare for urpremiere på Who Told You This Room Exists som spilles fra 8. til 13. november på Dansens Hus.

Zvc Room Foto Tale Hendnes 2 32

I Who Told You This Room Exists? gjenforenes fire søsken som på mange måter har vokst fra hverandre. Scenerommet de beveger seg i sees mer som en tilstand enn et fysisk rom. Handlingene mellom de fire sees som «gestaltninger» av felles historier, der de søker mening gjennom å både utfordre og støtte hverandre. Som søsken er mye av alles identitet sprunget ut fra en felles plattform - de kjenner hverandre. Men kjenner de seg selv sett i lys av de andres refleksjoner? Hva virvles opp til overflaten, og hvordan forholder de seg til hverandre og det som skjer? Det sies at historier sitter i veggene, videre at vegger kan snakke. Om vi lytter etter, kan vi kanskje høre hva de sier.

I arbeidet med inngangen til verkets tematikk har kompaniet oppholdt seg i en lengre periode i et hus sentralt i Paris. Husets små rom, trapper og ganger har vært med på å prege både bevegelsesmaterialet, samt forestillingens dramaturgi og innhold.

Who Told You This Room Exists er et kammerspill der utøverne møter seg selv på mange plan der det oppstår både ambivalens og samhold.

Zvc Room Foto Tale Hendnes 2 25

Den overordnede tematikken er knyttet til menneskets overskridende og umettelige begjær etter egen livsberikelse; etter mer, større, bedre. I ytterste konsekvens kan denne menneskelige drivkraften paradoksalt nok føre oss mot vår egen ødeleggelse, individuelt og kollektivt. Som en videreføring av kompaniets større, globale «utviklingsperspektiv", som kompaniets foregående produksjon Frozen Songs omhandlet, retter denne gang koreograf Ina Christel Johannessen sitt miljøengasjement mot det individuelle og subjektive plan. I hvilken grad er vi rustet til å ta ansvar for vår kollektive fremtid dersom våre individuelle liv, arr og historier opptar oss i altfor stor grad?

Zvc Room Foto Tale Hendnes 2 45

Kompaniets fremtidsplaner omfatter blant annet flere forestillinger av «Frozen Songs» i San Sebastian, Spania og Roma i februar, samt Bregenz i Østerrike i mars hvor forestillingen åpner festivalen Bergenser Frühling, og Paris hvor «Frozen Songs» åpner Nordic Festival ved Theatre de Challiot i juni. Zero Visibility Corp. samarbeider dessuten med ulike fagmiljøer i Norge om utarbeidelse av en faglig konferanse som omhandler dagens miljøutfordringer, blant annet med fokus på viktigheten av biologisk mangfold og funn fra forskning i Arktis. Konferansen skal tilbys arrangører som programmerer «Frozen Songs». For Ina Christel Johannessen personlig omfatter fremtidsplanene blant annet «Vårofferet» for Den Norske Opera & Ballet i februar og «North/South» for Australian Dance Theatre i Adelaide i september 2019.

Who Told You This Room Exists?, 08. - 13. november 2018