Mer om forestillingene

Fire forestillinger av fire toneangivende koreografer. Her er litt om hver av forestillingene.

Tempo Vicino c Theo Giacometti
- Foto: Theo Giacometti

TEMPO VICINO
av Lucinda Childs

For 8 dansere fra Ballet national de Marseille
Koreografi og kostymer: Lucinda Childs
Musikk: Johan Adams - Son of Chamber Symphony
Lys: Eric Wurtz
22 min

(LA)HORDE, den kunsteriske ledelsen ved Ballet national de Marseilles griper fatt i Ballet kompaniets historie ved å invitere Lucinda Childs til å gjenskape Tempo Vicino, som hun koreograferte for kompaniet for ti år siden. Sammen ser de på hvordan et stykke kan eksistere i dansernes kropper, samtidig som det tilføres noe nytt. Både dansen og komponisten John Adams´ skiftende rytmer og jazzete synkopering skaper bevegelse som stadig endrer energi og dialog, uten at det ene elementet er underordnet det andre. Tvert imot: både musikk og koreografi får muligheten til å utfolde seg fritt. Tempo Vicino er bygd opp av stramme mønstre og geometriske stier inn i dansen, og stadige skifter mellom statiske og raskt skiftende bevegelsesmateriale og virvlende pardans. Lucinda Childs forholder seg til koreografi gjennom begreper som musikalitet, rytme og teknikk i sin søken etter klarhet og linjer i arbeidet. Hun er lidenskapelig opptatt av presisjon i samspillet mellom bevegelse, musikk, rom og lys.

One Of Four Periods In Timec Theo Giacometti
- Foto: Theo Giacometti

ONE OF FOUR PERIODS IN TIME (ELLIPSIS)
av Tânia Charvalho

For 15 dansere fra Ballet national de Marseille
Koregrafi og kostymer: Tânia Charvalho
Musikk: Vasco Mendonça tolket av Drumming GP: Miquel Bernat, Pedro Oliviera, Joao Chuna og Rui Rodrigues.
Lys: Erik Wurtz
21 min

Utviklingen av dette stykket er et samarbeid mellom Tânia Carvalho og danserne i Ballet national de Marseille. Bevegelsesmaterialet springer ut fra danserne selv, og bygger seg opp til de sammen med koreografen skaper en definert form. Utviklingen av stoffet skjer i en prosess hvor koreografien fjerner seg fra språket, og forlater det fortellende og narrative for å leke mer effektivt med emosjoner og gjøre et dypdykk i relasjonen mellom musikk og dans.
Tânia Carvalho er en ivrig tegner, og skaper her en koreografi som er inspirert og influert av kontrastene i ekspresjonistisk film. En av de fire tidsepokene (Four Periods in Time) skisserer en fengslende, spøkelsesaktig og tidløs gruppedans, hvor dansernes merkverdige gester skaper et slags koreografisk tablå med et utall originale og annerledes bevegelser. Vertikale eller horisontale linjer, i grupper, solo eller duetter - alt er en påminnelse om Tânia Carvalho’s modige språk bestående av bevegelse, kroppenes iboende intensitet, rytmer og gestenes struktur.

Moodc Theo Giacometti
- Foto: Theo Giacometti

MOOD
av Lasseindra Ninja

For 12 dancerdansere fra Ballet national de Marseille
Koreografi: Lasseiendra Ninja
Musikk: Boddhi Satva - Makobo Na Ndouzou (main mix), Djeff Afrozilla - So Blessed (main mix), Vjuan Allure - Untiteled, Heavy K - Gunsong, Janet Jackson - Throb mix.
Mix: Gabber Eleganza
Kostymer: Erard Nepallin, Mugler by Casey Cadwallander
Lys: Eric Wurtz
18 MIN

Lasseindra, mor og grunnlegger av huset Ninja, har aldri tidligere skapt et verk for scenen med en større gruppe dansere. Denne nye forestillingen for Ballet national de Marseille er en mulighet for henne til å stille spørsmålstegn ved vogue-kulturen sett i lys av en gruppe, å gå bak en kortere, glitrende individuell opptreden for å gjenoppfinne meningen bak - på en teaterscene. Ønsket har vært å dele og la danserne oppdage nytt bevegelsesmateriale, og kanskje også finne nye måter å oppfatte og forholde seg til omverdenen på. Det handler om forandring og overgang, og om å undersøke de mangfoldige mulighetene i bevegelsespotensialet i en verden hvor tilfredshet er vanskelig å oppnå hvis man ikke forholder seg til gjeldende koder og normer. Lasseindra bruker elementer fra Ballroom-vokabularet, så vel som dramatiske poseringer med referanse til voguing. Gjennom dette bryter hun ned barrierer og deler med oss sin inkluderende og frigjørende visjon av femininitet og seksualitet.

Lazarusc Didier Philispart
- Foto: Didier Philispart

LAZARUS
av Oona Doherty

For 22 dansere fra Ballet national de Marseille
Koreografi og kostymer: Oona Doherty
Koreografiassistent: Sandrine Lescourant - Mufasa
Ytre øye: Gabrielle Veyssière
Musikk: Deus D´Allegri - Miserere Mei, mixet av Oona Doherty
Lys: Lisa Nary Barry i samarbeid med Eric Wurtz
8 min.

(LA)HORDE inviterte Oona Doherty til å gjenskape en del av soloarbeidet Hope Hunt and the Ascention of Lazarus. Hun er inspirert av måten unge outsidere i Belfast beveger seg på, og denne forestillingen er et resultat av fysisk teater, hvor hun bryter ned typisk maskuline stereotypier. Dansere fra Ballet national de Marseille mangfoldiggjør hennes ensomme figur, og beveger seg gjennom posisjoner og emosjoner. Med den religiøse musikken blandet med irsk slang skaper denne forestillingen en visjon om humanisme, i spennet mellom vold, forløsning og åndelighet.

Childs/Carvalho/Lasseindra/Doherty, 05. - 07. november