Mange lovord til Tabanka

Det er ikke så ofte danseforestillinger får mer enn en, kanskje to, anmeldelser. Tabankas I:OBJECT er anmeldt av Scenekunst.no, Ballade og Teaterungdom.

Tabanka Iobject Foto Tale Hendnes7Vd Eop Nq

Det er interessant å av og til lese flere innfallsvinkler til en danseforestilling. De tre anmeldelsene leser I:OBJECT relativt ulikt, og presenterer ulike innfallsvinkler til denne forestillingen. Vi har samlet dem her:

Ballade

Tia-Monique Uzor

Funmi Adewole for Golden Mirrors

Scenekunst.no
Tilsvar på kritikken i Scenekunst.no fra Deise Nunes i Golden Mirrors
Svar fra kritiker Andrea Csaszni Rygh

I:OBJECT, 01. - 04. november 2018