Ledig stilling: Plan-og produksjonsleder (fast, 100%)

Dansens Hus søker en engasjert og strukturert plan- og produksjonsleder som vil være med å utvikle en ung og ambisiøs kunstinstitusjon videre.

Dh 003 3

Om stillingen

Dansens Hus aktivitet består av norske og internasjonale samproduksjoner og gjestespill, formidlingsaktiviteter, kompetansebyggende aktiviteter, utleiearrangementer med mere. Som plan- og produksjonsleder har du det overordnede ansvaret for både planlegging og produksjonsarbeid. Dette innebærer at du er ansvarlig for totalplanleggingen av hver sesong og koordinerer all vår aktivitet. Du har også hovedansvaret for at alle produksjoner planlegges og gjennomføres i tråd med avtalte rammer og er produksjonskoordinator for enkelte produksjoner hver sesong.

Plan- og produksjonsleder er teamleder med personalansvar for produksjonsteamet, bestående av en produksjonskoordinator og en garderobe-/backstageansvarlig. Stillingen er også med i programteamet og rapporterer til kunstnerisk leder. Produksjonsteamet er et nytt team på Dansens Hus, og videre utvikling av teamet vil være en viktig oppgave. Plan- og produksjonsleder er en nøkkelstilling som samarbeider tett med de fleste av de øvrige teamene på huset og med kunstnerne som utvikler og viser forestillinger hos oss. Jobben innebærer en variert arbeidshverdag og stor kontaktflate i et inspirerende og internasjonalt scenekunstfelt. Vi kan by på kompetanse- og kunnskapsutvikling gjennom arbeid med ulike prosjekter og oppgaver, og et sosialt og inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgaver vil blant annet være

 • Ansvar for totalplanlegging av hver sesong og for å koordinere totalaktiviteten slik at husets ressurser brukes på best mulig måte.
 • Overordnet ansvar for at alle produksjoner og aktiviteter planlegges, styres og gjennomføres i tråd med avtalte rammer, lover og avtaleverk, og for å sikre at samarbeidspartnere/kompanier ivaretas på en god måte. Ansvar for å utarbeide kontrakter ved samproduksjoner.
 • Ansvar for daglig drift av husets backstage- og garderobeområder. Oppfølging av renholdsplaner, adgangskontroll mm.
 • Teamlederansvar for produksjonsteamet med personalansvar for 1,5 stilling.
 • Produksjonskoordinering av enkelte produksjoner hver sesong.
 • Bistå med utredning av kunstnerisk program og annen aktivitet.
 • Bistå i budsjettprosesser og oppfølging av avdelingsbudsjett og produksjonsbudsjett.
 • Medlem av teamledergruppen, som innebærer å delta i koordinering av løpende operativ drift og aktivitet, samt i styring og utvikling av organisasjonen.

Kvalifikasjoner

Som plan- og produksjonsleder skal du ha oversikt over det totale bildet av en sesong og se både de store og de små sammenhengene. Du vil være en sparringspartner for kunstnerne som produserer sine forestillinger hos oss. Vi søker derfor en strukturert medarbeidersom evner å se de lange linjene og som har et våkent blikk for både de viktige detaljene og for menneskene rundt seg. Vi ønsker oss en person med solid erfaring fra scenekunst- og produksjonsarbeid, og med kompetanse på utredning, planlegging og gjennomføring av produksjoner av ulik størrelse og format. Du er lydhør, genuint opptatt av at hver produksjon skal få best mulig produksjonstekniske rammer, og evner å forstå og omsette kunstneriske visjoner til en praktisk produksjonsvirkelighet. Du er en inkluderende relasjonsbygger, med over gjennomsnittet gode sosiale egenskaper og er opptatt av å skape et godt samarbeidsklima med kollegaer og gjestende kunstnere.

Det er viktig at du

 • Har flerårig arbeidserfaring fra scenekunstinstitusjon eller det frie feltet, med erfaring fra planarbeid, produksjonsledelse, som inspisient eller som produsent.
 • Har minimum tre års relevant høyere utdanning. Relevant yrkeserfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Er en dyktig organisator, og tar ansvar for fremdrift i arbeid og planprosesser.
 • Er strukturert, analytisk og løsningsorientert.
 • Er lydhør, tydelig og med gode sosiale evner.
 • Jobber godt selvstendig og i team, og er opptatt av å skape gode samarbeidsrelasjoner
 • Er komfortabel med å holde mange baller i lufta samtidig.
 • Har interesse for scenekunst og dans og er oppdatert på scenekunstfeltet.
 • Har god oversikt over lover og avtaleverk som regulerer scenekunstfeltet
 • Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Har gode digitale ferdigheter.

Det er en fordel om du

 • Har ledererfaring og/eller prosjektledererfaring.
 • Har kjennskap til aktører, organisering, støtteordninger mm i det frie scenekunstfeltet eller har sterk motivasjon og evne til å sette deg inn i dette.
 • Har noe kunnskap om grunnleggende sceneteknikk, lys, lyd og video.
 • Har turnéerfaring og/eller erfaring med arbeid på programmerende scenehus.

Arbeidstiden er en kombinasjon av dag-, kvelds- og helgearbeid. Lønn ihht. Dansens Hus lokale overenskomst. Dansen Hus samarbeider med et mangfold av samarbeidspartnere. Vi ønsker oss medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi oppfordrer søkere til å synliggjøre ulike kompetanser dere mener kan komme organisasjonen til gode.

Stillingen ønskes besatt fra 1.8.2022 (eller tidligere), og personlig egnethet vil bli vektlagt.

Spørsmål kan rettes til:
Administrativ leder Sunniva Steine tlf.: 41318232, e-post: Sunniva@dansenshus.com
Nåværende Plan- og produksjonsleder Kristin Skiftun tlf.: 926 994 62, e-post: kristin@dansenshus.com

Søknad med CV sendes via finn.no

Søknadsfrist 25.4.2022