Koreografilaboratoriet 2022

Velkommen som søker til Koreografilaboratoriet 2022! Søknadsfrist 10. januar.

015
Foto: Emma Sukalic fra Jonas Øren: Somewhat Deconstructed 2 Koreografilaboratoriet 2021.

Koreografilaboratoriet er et tilbud til unge koreografer der de får mulighet til å utvikle, teste ut og vise kortere arbeider for et publikum under profesjonelle rammer og med produksjonsfaglig og dramaturgisk veiledning. En jury vil plukke ut inntil fire prosjekter på bakgrunn av innsendt søknad og prosjektbeskrivelse. De utvalgte offentliggjøres i uke 5. Juryen offentliggjøres etter utvelgelsen.

Dansens Hus tilbyr:

 • Honorar
 • Enkelt lysdesign og enkelt teknisk oppsett
 • 2 tekniske sceneprøver á 5 timer + generalprøve
 • Koreografisk/dramaturgisk veiledning
 • Produksjonsveiledning
 • Formidling gjennom Dansens Hus sine kommunikasjonsflater og veiledning i utforming av kommunikasjonstekster
 • Dokumentasjonsopptak av arbeidet
 • 4-5 visninger for publikum på Dansens Hus 24, 25, 27 & 28 mai 2022, sammen med de øvrige verkene som plukkes ut.

Søknadskriterier:

Du er

 • Profesjonell dansekunstner under 40 år
 • Ferdig utdannet. Koreografer under utdanning vil ikke bli prioritert
 • Bor og virker i Norge


Prosjektet du søker med

 • Skal fortrinnsvis være et verk under utarbeidelse på maks 15 minutter. Vi aksepterer også søknader med ferdige verk, men vil prioritere verk under utvikling.
 • Må være tilgjengelig for prøver og visninger i uke 19-21
 • Må være enkelt å produsere og kunne inngå i en visning med andre verk
 • Du må selv sørge for prosjektgjennomføring, prøvetid og finansiering utover det som inngår i pakken fra Dansens Hus
 • Du er selv ansvarlig for musikkrettigheter og andre rettigheter

Slik søker du

Følg lenken under for digitalt søknadsskjema. Søknadene skal inneholde

 • Kontaktinfo
 • Prosjektbeskrivelse (maks 2 sider). Prosjektbeskrivelsen skal inneholde beskrivelse av prosjektet, informasjon om hvilke andre utøvere og samarbeidspartnere som er med i prosjektet og gjennomføringsplan.
 • Din CV
 • Enkelt budsjett
 • Tekniske ønsker og behov
 • Lenke til én film som viser aktuelt eller tidligere arbeid. (maks 20 min).

Du kan søke på nytt selv om du ikke har blitt valgt ut tidligere år.

Eventuelle spørsmål sendes til margrethe@dansenshus.com

Søknadskjema finner du her

Frist for innlevering er Mandag 10. januar kl. 23:59