Kjære publikum

Det er stille på Dansens Hus for tiden, men vi kan ikke og vil ikke sitte i ro.

Foto Tale Hendnes 13

Vi lever i uvirkelige tider. Siden 12. mars har vi trykket midlertidig på pauseknappen for fysiske møter mellom kunst og publikum. Som alle andre gjorde vi dette for å bidra til å begrense smittespredning i samfunnet og å ta hensyn til ansattes, kunstnernes og- publikums sikkerhet.

Koronaviruset rammer det norske og internasjonale kunstmiljøet hardt. For mange kunstorganisasjoner, kompanier, kunstnere og frilansere kommer dette på toppen i en allerede utsatt bransje. Mine tanker går til alle berørte i denne vanskelige tiden.

I tråd med norske og internasjonale retningslinjer og restriksjoner har Dansens Hus avlyst alle forestillinger, arrangementer og Sammenhenger-aktiviteter til utgangen av mai. Vi forsøker så langt det er mulig å finne nye datoer for de avlyste forestillingene våren 2021.

Vi på Dansens Hus har en sterk tro på dansens evne til å knytte sammen mennesker over landegrenser, språk og kulturer. Dansen beveger oss, åpner sinnene og gir oss dypere innsikt i hva det vil si å være menneske. Dansens Hus er et møtested for kunsten og publikum, et sted hvor utforskning og virkeliggjøring av idéer finner sted. Et sted hvor vi sammen erfarer, tenker, føler, lytter, ser, beveger og blir beveget. Det er viktigere enn noensinne å komme sammen, og om vi ikke kan møtes fysisk kan vi – midlertidig – møtes virtuelt!

Vi jobber for tiden med å skape nye måter å forholde oss til publikum og dansefeltet, ved å dele og skape alternativt innhold fremover; både digitalt og analogt (med nødvendig fysisk avtand, selvfølgelig). Vi holder dere oppdatert om alle planer og tilbud på web, nyhetsbrev og sosiale medier.

Jeg snakker på vegne av hele Dansens Hus når jeg ønsker hver og en av dere styrke og mot i denne underlige tiden vi er inne i. Vi ser frem til en kororna-fri tid der huset vårt igjen syder av aktivitet på og rundt scenene.

Pass på dere selv og hverandre i denne tiden hvor solidaritet er viktigere enn noensinne.

Samme Raeymaekers
Kunstnerisk leder,
Dansens Hus

Avlyste forestillinger i april og mai er:

Cirka Teater: Garage, 18. – 19. april

Nach: Cellule, 25. – 26. april

Ousmane Sy/Paradox-Sal: Queen Blood, 25. – 26. april

Koreografilaboratoriet, 30. april – 5. mai.

Eun-Me Ahn: North-Korea Dance, 7. – 9. mai

Yaniv Cohen: Y to C, 22. – 25. mai

Christian Rizzo: une maison, 27. – 29. mai