Kanskje slutter det i stillhet

Kanskje slutter det i stillhet. En stillhet bak stillheten. Stillheten når du er langt oppe i fjellheimen om natten og det eneste du hører er lyden fra dine egne hjerteslag.

How To Die

Kanskje slutter det sammen, syngende rundt bålet. Eller kanskje slutter det aldri. Hva skjer hvis det ikke finnes noen slutt? En prosess. En forestilling. Kanskje fortsetter det fordi alle har noe å holde fast ved.

Forestillingen How to die – Inopiné skaper seg selv fortløpende mens den spilles, og oppretter stadig nye forbindelser mellom kropper, rom og materialer. Det scenografiske materialet samles inn lokalt der forestillingen spilles.

Inopiné
Dette er en tid vi ennå ikke kan forestille oss. Vi kan øve, vi kan forberede oss for det uventede. Inopiné. Vi er på forestillingstid, det er ingen ny begynnelse. Den franske filosofen Jean-Luc Nancy forbindes med ordet inopiné (uventet, plutselig) som betyr «det vi ikke kan ha noe synspunkt på eller bedømme, det vi ennå ikke kan forestille oss».

Økologisk sorg, kulturell panikk
How to die – Inpoiné er en tverrvitenskapelig undersøkelse utviklet mellom Umeå og Oslo, om økologisk sorg, kulturell panikk og en følelse av kollaps. Kollektivet av koreograf, dansere, forskere, kunstneriske rådgivere, lyd-, lys- og kostymedesignere har intervjuet, diskutert og gitt workshops for innbyggere og institusjoner rundt disse tre temaene.

I prosessen med How to die – Inopiné er det holdt seminarer, lesninger, forelesninger, dialog er med lokalbefolkning i Umeå og Oslo og med eksperter, og fysiske øvelser innvevd i et planlagt skjema: en performancekveld. Det er et prosjekt som undersøker hvordan vi kan bygge en felles framtid og tillit til hverandre.