Inopiné - det vi ikke vet

Er det slik at vår verden går mot en slutt? Har verdener vi aldri har kjent måttet gå under for at vi skal komme dit vi er?

How To Die

Økosystemer kollapser og verdensbilder braker sammen. Følelsen av å miste det man har gjør noe med oss mennesker. Noen blir deprimerte, andre apatiske, noen kaster seg inn et liv av hemningsløshet og mange er fiendtlige mot det andre. Og noen har allerede gått inn i en ny tid, et nytt tankesett.

Den franske filosofen Jean-Luc Nancy står bak begrepet inopiné - det som ikke ennå er tenkt. Det er en ramme vi kan sette opp mellom oss selv og det vi står overfor. Vi kan bare gå en ny verden i møte på måter ingen ennå har tenkt ut. Det er jakten på dette utenkte som utgjør underlaget for prosjektet How to die - Inopiné.

En gruppe tenkere – kunstnere og forskere – har gått sammen for å prosessere noen av vår tids største spørsmål. De har utforsket hva som rører seg bak begreper som økologisk sorg, kulturell panikk og en allmenn følelse av kollaps. I arbeidet med forestillingen har de jobbet med lokalsamfunnene der de har oppholdt seg — hvordan håndterer de krisen vi står oppi? How to die - Inopiné er en forestilling, en forskningsprosess, en serie forelesninger og verksteder, og en seanse. En happening som kommer til å dra deg inn.

Inn i en stillhet bak stillheten. Kanskje slutter det i samvær, syngende rundt bålet. Kanskje det aldri slutter. Kanskje det fortsetter fordi vi har noe å holde fast ved, sammen. Dette er en tid vi ennå ikke har sett for oss. Vi kan øve, vi kan forberede det uventede.

How to die - Inopiné, 16. - 21. mars 2021