Fylkeskulturpris til Thomas Talawa Prestø.

Dansens Hus gratulerer Thomas Talawa Prestø med Viken Fylkes kulturpris for 2020.

Thomas Presto16 Sommer 520 1
Thomas Talawa Prestø

Prisen deles ut som en markering av fremragende kulturarbeid av betydning for hele fylket, eller for at man bidrar til å gjøre Viken kjent på en positiv måte nasjonalt eller internasjonalt. I tildelingen legges det i tillegg til Thomas´ kunstneriske virke vekt på hans politiske og antirasistiske engasjement. Thomas er kunstnerisk leder for Tabanaka, har en rekke tillitsverv og engasjementer og har også inntil ganske nylig vært ansatt ved Dansens Hus som formidlingskonsulent. Han er nå gått inn i en mindre stilling som mangfoldsutvikler hos oss. Han er også dokotorgradsstipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Høyskolen i Østfold. Og ikke nok med det: I april kommer forestillingen Jazz Aint Nothing but Soul som sendes live on tape på dansenshus.com.
Les mer om tildelingen her.

Jazz ain`t Nothing but Soul, 27. april - 02. mai 2021