Forstå ditt publikum - praktisk webinar

Webinar for dansekunstnere som vil forstå mer om sammenhengen mellom eget kunstnerisk arbeid og publikums opplevelse.

Skjermbilde 2020 10 27 kl 10 43 18

Når?

Onsdag 11. november 14:00 – 16:00

Mandag 23. november 14:00 – 16:00

Torsdag 3. desember 14:00 – 16:00

Påmelding sendes til kirre@dansenshus.com innen mandag 9.november| møtet vil foregå på zoom og møtelink sendes samme dag som webinaret skal foregå.

Merk at det er begrenset antall deltakere. Det anbefales å være med alle 3 webinarer.

Webinarene er gratis

Påmelding sendes til kirre@dansenshus.com innen mandag 9.november | møtet vil foregå på zoom og møtelink sendes samme dag som webinaret skal foregå.

Merk at det er begrenset antall deltakere. Det anbefales å være med alle 3 webinarer.

Webinarene er gratis

Hva?

I webinarene vil du jobbe med de tre pilarene i kunstproduksjon: din hovedmotivasjon for arbeidet, din kunstneriske praksis og publikums opplevelse av arbeidet ditt – og hvordan disse tre pilarene gjensidig påvirker hverandre.

Serien er basert på The Perfoming Artist´s Audience Workbook. Hver samling tar deg med på en personlig reise som handler om personlig engasjement, refleksjon over egen praksis og hvordan man kan lære av andre. Lisa Baxter vil gi deg kyndig veiledning underveis.

Gjennom praktiske og kreative øvelser vil du forhåpentligvis etter denne workshopen oppnå

- nye måter å se på eget arbeid

- et mer nyansert bilde av hvem ditt publikum kan være

- en klarere forståelse av egen intensjon og motivasjon overfor publikum

- hvordan de uttrykksfulle kvalitetene i ditt arbeid, og publikums opplevelse kan samhandle

- hvordan du kan kommunisere det du skaper mer overbevisende til publikum

For hvem?

Scenekunstnere – enten erfarne eller yngre – som ønsker å:

- reflektere over tidligere arbeid

- bruke det de lærer inn i nye arbeider som er i planleggingsstadiet

- eller bruke denne prosessen i pågående arbeid

Hvordan?

- du vil ta del i praktiske øvelser, grupper og diskusjoner

- du trenger papir, blyant, et åpent sinn og et ønske og vilje til å delta i nye og alternative prosesser

- du trenger et stille rom siden noen av øvelsene krever konsentrasjon.

Workshopholderen

Lisa Baxter er en tilrettelegger, forsker, foredragsholder, trener og grunnleggeren av The Experience Business. Hun har skrevet boken The Performing Artist´s Audience Workbook, og har arbeidet med scenekunstnere, koreografer, dansere og sirkusartister for å by på nye perspektiver i kunstnerisk arbeid.