Dramaturgiworkshop

Dansens Hus inviterer koreografer til workshop med dramaturg Guy Cools.

RW Guy Cools Mala Kline credit Michael Reinhart

I denne workshopen med den belgiske dansedramaturgen Guy Cools, vil du få praktiske verktøy og øvelser til å tenke over, evaluere og etterhvert bearbeide egne kunstneriske prosesser.

Ulike sider ved kreative prosesser vil være en viktig del av diskusjonen: persepsjon, formasjon, intuisjon og erfaring. I workshopen fokuserer vi på persepsjon (hva ser vi etter), artikulering (hvordan uttrykker vi oss for på best mulig måte oppnå det vi ser etter) og interdisiplinære praksiser (hvordan kunstnere innenfor andre kunstfelt jobber, og kreative «overføringer» til eget arbeid). Gjennom praktiske og fysiske øvelser ser vi på hvordan dramaturgi og dramaturgen kan bidra til prosessen som ytre øye, samtalepartner og «redaktør». Vi vil mellom annet fokusere på redigeringsprosessen og viktigheten av rytme og overganger i dette. Du vil også få individuell veiledning knyttet til eget arbeid.
Målet med workshopen er å tilegne seg et annerledes og nytt perspektiv på egne kreative og koreografiske prosesser og metodikk.

Portrait Guy Cools Credits Pawel Wyszomirski

Praktisk informasjon
- Søknadsfrist er mandag 3. januar.
- Workshopen arrangeres over to uker (fire dager i hver uke). I perioden mellom får du tid til å fordøye og reflektere over innholdet. Vi anbefaler sterkt å delta i hele workshopen.
- Workshopen er gratis.
- Antallet er begrenset til 20 deltakere.
- Dagen er satt opp med fire timer felles gruppearbeid om morgenen og individuell oppfølging og veiledning om ettermiddagen.
- Deltakerne vil få tilgang til skrevet og innspilt materiale som man kan fordype seg i mellom de to workshop-periodene.
- Workshopen foregår på engelsk.

Hvem kan delta?
- Profesjonelle dansekunstnere med base i Norge. Studenter kan ikke delta.
- Workshopen er for koreografer som for tiden jobber med egne prosjekter (koreografer kan søke alene eller sammen med én kunstnerisk samarbeidspartner f.eks. en danser, en kunster fra et annet felt eller en dramaturg).

Kriterier

- Du må jobbe fysisk eller bevegelsesbasert.
- Du må ha produsert minst én forestilling som har blitt fremført.

Guy Coools (GC)
er en belgisk dramaturg som for tiden bor i Wien. Han har arbeidet både som dansekritiker og kurator. Han har utviklet en metode der han bruker grafiske symboler som korset, sirkelen og labyrinten som verktøy for refleksjon rundt de essensielle motpolene som oppstår i den kreative prosessen: persepsjon-formasjon-intuisjon-erfaring.
Fra 1990 til 2002 kuraterte han danseprogrammet ved Arts Centre Vooruit i Gent, Belgia. Som produksjonsdramaturg har han blant annet arbeidet for Jean Abreu (UK), Koen Augustijnen (BE), Sidi Larbi Cherkaoui (BE), Danièle Desnoyers (CA), Alexander Gottfarb (AT), Lia Haraki (CY), Akram Khan (UK), Joshua Monten (SUI), Arno Schuitemaker (NL) og Stephanie Thiersch (DE). Som dramaturgisk mentor har han vært engasjert i Anghiari Dance Hub, International Choreographer’s Week i Tilburg, prosjektet Danse et Dramaturgie i Sveits, biennalen Dance College i Venezia og Atlas-programmet ved Impulstanz i Wien. Han underviser også ved universiteter og høgskoler i Europa og Canada. Sammen med den kanadiske koreografen Lin Snelling har han utviklet en improvisasjonsbasert forestillingspraksis de har kalt Rewriting Distance, som handler om samspillet mellom bevegelse, stemme og tekst (mer informasjon om dette her).
Av nyere publikasjoner kan vi nevne The Ethics of Art: ecological turns in the performing arts, credigert i samarbeid med Pascal Gielen (2014); In-between Dance Cultures: on the migratory artistic identity of Sidi Larbi Cherkaoui and Akram Khan(2015); Imaginative Bodies, dialogues in performance practices (2016); The Choreopolitics of Alain Platel’s les ballets C de la B, redigert i samarbeid med Christel Stalpaert og Hildegard De Vuyst (2019) og Performing Mourning. Laments in Contemporary Art. (2021)

Når?
1. del
Tirsdag 1. mars - fredag 4. mars.
2. del
Tirsdag 19. april - fredag 22. april.

Dagsprogram:

09.30 - 13.30 Workshop
13.30 - 14.30 Lunsj
14.30 - 16.00 Individuell oppfølging med GC
16.30 - 18.00 Individuell oppfølging med GC.

Workshopen som helhet går over to perioder, og vi anbefaler sterkt at du følger hele opplegget de to periodene i mars og april.

Hvordan søke?
Send en mail til saskia@dansenshus.com som inneholder følgende:
1. Navn og kontaktinformasjon
2. En begrunnelse for hvorfor en wokshop i dramaturgi er viktig sett i lys av din kreative praksis (max. 100 ord).
3. CV, som vil bli brukt for å se om du er kvalifisert og som bakgrunnsmateriale for Guy Cools til workshopen.

Velkommen!
Dansens Hus
Samme Raeymaekers
Kunstnerisk leder