Dansens Hus søker produksjonskoordinator (VIKAR 100%)

Dansens Hus søker etter en hyggelig og dyktig medarbeider (vikar) med et strukturert hode og hjerte for scenekunst.

Dh 003 3

Vår produksjonskoordinator skal ha permisjon, og vi søker hennes vikar i perioden 1.august 2022 til 15. april 2023. Som produksjonskoordinator blir du en del av produksjonsteamet vårt. Produksjonsteamet har ansvar for planlegging, koordinering og gjennomføring av alle aktiviteter, og er bindeledd mellom huset og kunstnere, kompanier og andre samarbeidspartnere. Som produksjonskoordinator vil du få tildelt egne prosjekter, i tillegg til å bistå plan- og produksjonsleder med løpende oppgaveløsing i teamet. Vi kan tilby en variert arbeidshverdag i et sosialt og inkluderende arbeidsmiljø, og ikke minst en gylden mulighet til læring og utvikling i et inspirerende og internasjonalt scenekunstfelt.

Arbeidsoppgaver

Praktisk koordinering og gjennomføring av gjestespill og ulike scenekunstprosjekter med tilhørende tilleggsarrangementer vil være din hovedoppgave. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til oppgaver som:

 • Være kontaktpunkt og vert for gjestende kompanier og samarbeidspartnere
 • Reiselogistikk og overnatting
 • Lage produksjonsplaner og dagsplaner
 • Koordinere produksjon og avvikling med de ulike teamene på huset.
 • Fungere som inspisient på enkelte prosjekter
 • Overvåke HMS i produksjonene
 • Utforme søknader og innhente nødvendig tillatelser, f.eks. ved stedsspesifikke prosjekter
 • Bistå i produksjonsrelaterte utredninger og innhenting og systematisering av informasjon.


  Kvalifikasjoner

  Vi ser etter en person med bakgrunn fra praktisk teater- og produksjonsarbeid. Du har organisert og planlagt profesjonelle scenekunstproduksjoner, koordinert involverte faggrupper og laget prøve- og produksjonsplaner. Fortrinnsvis har du inspisientkompetanse eller annen operativ produksjonserfaring, eller har arbeidet som produsent. Du er genuint interessert i scenekunst og dans og er oppdatert på scenekunstfeltet. Det er ønskelig at du har kunstfaglig utdanning på BA-nivå, men relevant arbeidserfaring kan veie opp for utdanningskravet. Erfaring med turnéplanlegging er en fordel. Det er også en fordel om du har noe kunnskap om grunnleggende sceneteknikk, lys, lyd og video, og grunnleggende oversikt over lover og avtaleverk som regulerer scenekunstfeltet. Du er en god organisator, har gode digitale ferdigheter og er strukturert, nøyaktig og årvåken for detaljenes betydning i den store planen. Det er også viktig at du er en lagspiller med har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og at du er lydhør og serviceinnstilt i møte med kunstnere og samarbeidspartnere.

Arbeidsspråk er engelsk og norsk og du bør ha gode kunnskaper i begge språk, muntlig og skriftlig. Arbeidstiden er en kombinasjon av dag-, kvelds- og helgearbeid. Lønn ihht. Dansens Hus lokale overenskomst.

Dansen Hus samarbeider med et stort mangfold av samarbeidspartnere. Vi ønsker oss derfor medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi oppfordrer søkere til å synliggjøre ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse som kan komme organisasjonen til gode.

Stillingen ønskes besatt fra 1.8.22 eventuelt med noe arbeid i juni. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Spørsmål kan rettes til:
Administrativ leder Sunniva Steine tlf.: 41318232, e-post Sunniva@dansenshus.com Nåværende Plan- og produksjonsleder Kristin Skiftun tlf.: 926 994 62, e-
post: kristin@dansenshus.com

Søknad med CV sendes via søknadsportalen til finn.no

Søknadsfrist 25.4.2022