Fjord/Perua/Nypan: Colors of Tradition

Nordisk identitet eller ikke?

Colors of Tradition er et samarbeidsprosjekt mellom tre dansekunstnere fra Finland, Sverige  og Norge, og er en work in progress-visning. Prosjektet undersøker om det eksisterer en typisk nordisk identitet, og om de sosiale normene har påvirket utviklingen av den urbane dansen i de nordiske landene.  Dansekunstnerne utforsker, undersøker og setter lys på de typiske nordiske trekkene, finnes de? Har dette i så fall ført til en egenart i utviklingen av urbane danser? Gjør den urbane dansens opprinnelse den mindre verdt kunstnerisk? Må den finne egne og andre måter å utvikles, fremføres og eksistere på som et kunstuttrykk?  I Colors of Tradition brukes kulturell og sosial dans som verktøy for å utvikle scenekunst.

Juryens begrunnelse:
Colors of tradition er en utforskning der den urbane danserens rolle står sentralt. De tre danserne er en del av en global subkultur - den urbane kulturen – men de har også skapt sin egen regionale, urbane kultur som er påvirket av verdier og tradisjoner i det nordiske samfunnet. Gjennom å utfordre fysiske og tankemessige konvensjoner, utvider trioen det urbane uttrykket fra innsiden på en uredd og engasjerende måte.

Koreografi og konsept: Viktor Fjord, Marika Peura, Christine Nypan. Dansere: Viktor Frojd, Marika Peura, Christine Nypan. Ytre øye: Hallgrim Hansegård. Bidrag med Lokaler: SubsDans Oslo, SMIA Valdres,  Danscentrum Syd Malmø, Twisted Feet Dance Academy Gøteborg.
Støttet av: Nordisk Kulturfond,  Svensk  Kulturråd, Hubert Fund, Helsinki City Fund.

icon-facebookicon-instagramsoek_3icon-searchicon-twitterDansens Hus