Barneforestilling - for voksne?

Kan man lage en forestilling beregnet på barn som fungerer like godt for voksne?
Kunstkollektivet Oslo Koreografiske prøver å gjøre nettopp dette. 

Oslo Koreografiske gjør et forsøk på å lage en forestilling som funker for både de under tre år OG de voksne som er med dem. I tillegg til dagforestillinger hele uken for barn fra 0-3 år og de voksne i følge med dem, vises også en kveldsforestilling eksklusivt for voksne, 14. april kl. 19:30.

We are Symphony er en flerdimensjonal forestillingsreise der publikum deltar i et visuelt univers der rommet beveges og omveltes. 
Oslo Koregrafiske er et kunstnerkollektiv som flerstemmig koreograferer lys, lyd, scenografi og mennesker.

Forestillingen er en del av STOR kunst for små barn- prosjektet, støttet av Sparebankstifelsen DNB.

We are Symphony, 11.–18. april

icon-facebookicon-instagramsoek_3icon-searchicon-twitterDansens Hus